Африка е дарила на световната приказна съкровищница многобройни прекрасни истории. Тези истории не спират да удивляват хората и често се изучават в училище. Историите от Африка са не просто забава, а жив разказ за историята и културата на хората там и носят характерни черти за района от където произхождат.

Най-популярните писатели, посветили се на африканския фолклор са Джеймс Хъни, Сани Метелеркамп и Елфинстън Дейрел, всеки от които издава обемисти томове с истории от Африка. Не малко африкански приказки са публикувани и от пътешественици из Африка. Джордж В. Батмън прави съществен принос като превежда от Суахили приказки от източното африканско крайбрежие и ги публикува под името Приказки от Занзибар. Капитан Артур Оуен Во събира приказки докато служи като войник в Африка. Фолклористът Андрю Ланг също включва някои африкански народни приказки в своите томове.

Животните често са главни герои на африканския фолклор, особено маймуната, слонът, лъвът и жирафът, макар, че и други животни също са част от персонажа. В тези истории животните често имат човешки черти. Някои от африканските приказки нямат щастлив край, а вместо това наблягат на поуката от случката. Впечатляващи са и митовите и легендите, които разказват за сътворението на света и природата.

Африкански приказки, издадени в България.

Въпреки многообразието си за африканските народни приказки могат да се обособят четири ключови елемента:

  • В тях разказът трябва да бъде занимателен и забавен за слушателите.
  • Те съдържат поука и морални уроци.
  • Животните, растенията и природа са неизменна и важна част от приказката.
  • Приказките на Африка са истински уроци по история.