Изпратете ни приказка

И така, Вие сте автор на приказки, преводач, илюстратор или притежавате авторски права на творба и желаете да се публикува в prikazki.eu?

Това е чудесно!

Очакваме предложения за приказки и всички други детски произведения на e-mail: submissions@prikazki.eu

Изисквания и условия за публикуване на творба

Последна редакция: 16 февруари 2021

С изпращане на творбата си, Вие изцяло се съгласявате с нашите условия и изисквания, изброени по-долу подробно.

 1. Тези изисквания са валидни за всички текстове и изображения, които се изпращат на prikazki.eu, включително приказки за възрастни и деца, всякакъв друг вид произведения за деца, както и биографии, статии и каквото и да е друго съдържание.
 2. С изпращане на вашето съдържание, Вие се съгласявате с тези изисквания и условия и между вас и нас възниква неизключително право ние да използваме полученото съдържание.
 3. В съответствие с точка 2, Вие ни предоставяте неизключителни, международни, невъзвръщаеми, постоянни, прехвърляеми права, за които не се дължат обезщетения или други възнаграждения.
 4. Вие съзнавате и се съгласявате, че ние няма да Ви платим за съдържанието, което ни изпращате. В замяна на предоставения текст или изображение, творбата може да бъде публикувана на нашия уеб сайт, да бъде анонсирана там или в наша e-mail кампания или в друга медия.
 5. Вие разбирате и се съгласявате, че ние имаме право да:
  • а) Редактираме, адаптираме и внасяме промени във всяко съдържание, което ни изпращате без предварително съгласие (например да поправяме всяка типографска или правописна грешка или да изрежем част от графичен материал).
  • б) Да откажем да публикуваме, показваме или използваме съдържанието, което ни изпращате.
  • в) Да отстраним всяка творба по всяко време (включително от нашия уеб сайт, наша страница в социалните мрежи, наша реклама, промоционална или друга публикация) по наше усмотрение.
 6. Вие поемате гаранция пред закона, че:
  • а) Произведението не нарушава авторски права на трети лица и не нарушава по някакъв друг начин закона.
  • б) Вие сте носител и разполагате пълновластно да предоставите право за всички сегашни и бъдещи права върху творбата.
  • в) Вие надлежно сте описал (ако има такива) всички кредити, които трябва да бъдат публикувани заедно със съдържанието.
  • г) Съдържанието на произведението не е обидно, неприлично, незаконно, клеветническо, фактологически неточно, порнографско, и не съдържа в себе си възможност за подклаждане на расистка омраза или подбуди на тероризъм.
  • д) Изпратените файлове не съдържат каквито и да са вируси, троянски коне, червеи и всякакви други видове зловредни компютърни кодове, които могат да повредят, заразят, разрушат или навредят по какъвто и да е друг начин, който и да е компютърен хардуер или софтуер.
 7. Вие се съгласявате незабавно да ни уведомите по електронна поща This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  ако трета страна заплашва да предяви или предявява претенции, че съдържанието нарушава нейните права или всякакви други претенции, свързани с правата, предоставени в точка 3. Вие се съгласявате да ни сътрудничите по всякакъв начин, който може да поискаме от Вас, по отношение на всяка подобна претенция или заплаха.
 8. Вие се съгласявате да ни обезщетите срещу всякакви отговорности, средства, претенции, загуби и разходи, произлезли в следствие на нарушение от Ваша страна на условията в точка 6 (включително, но не единствено, съдебни производства срещу нас, че определено съдържание нарушава някакви права на трета страна) в резултат, че не сте ни уведомили писмено според точка 7.
 9. Ние ще съберем и обработим Ваши лични данни според правилата и условията, изложени в нашата Политика за личните данни.
 10. Тези условия и изисквания понякога ще се променят. Всеки път, когато ни изпращате съдържание (според условията на точка 2), е необходимо да проверите този документ, за да сте сигурни, че познавате добре условията, които са валидни в текущия момент. Датата на последната редакция е поместена в началото на документа, непосредствено под заглавието.
 11. Ако част или изцяло някои условия загубят своята сила и станат невалидни, незаконни или неизпълними, и тези обстоятелства е невъзможно да бъдат променени с минимални усилия, то частично или цялостно съответната творба ще бъде премахната. Промените, направени по тази точка на част от публикувано съдържание, не променят законността и силата на останалите условия от взаимното ни споразумение.
 12. Всички спорове или претенции, произлезли във връзка или в резултат от тези условия, ще бъдат ръководени и разглеждани в съгласие със законодателството на Република България.

Как се изпраща текст

За да ни предложите текст за публикуване, е достатъчно да изпратете съдържанието на творбата по електронната поща в прикачен PDF-файл.
В писмото си е необходимо да посочите:

 • Творба: име, категория, подходяща за възраст, година на създаване. Ако творбата е преводна – данни за оригиналното издание (име, година на издаване).
 • Автор: кратки биографични данни, портрет, житейски период, държава, линк към лична страница (ако има).
 • Преводач: име, линк към лична страница (при наличност).

Как се изпращат илюстрации

За да ни предложите илюстрации за публикуване, посочете в писмото си:

 • Линк към произведението в prikazki.eu, към което се отнася(т) прикачените илюстрации.
 • Минимален размер 1600px на по-късата страна.
 • Формат JPG.
 • За всяка илюстрация: заглавие (или цитат от съответния текст), година на създаване.
 • За илюстратора/художника: име, житейски период, линк към портфолио или биография в Wikipedia.

Видео или аудио

Ако искате да ни предложите детска аудио или видео творба – приказка, песен, театър или филм, публикувана в YouTube, Vimeo, Facebook или друга подобна платформа, предоставяща опции за вграждане на съдържание, е достатъчно да ни изпратите линк към нея.

В писмото си също трябва да посочете данни за носителите на авторските права на творбата – автори, режисьори, изпълнители, художници и т.н..

Кредит за всеки автор

Ние не разполагаме с бюджет да платим за публикуването, но непременно ще дадем на всеки автор кредит, линкове и ще поместим всички данни за авторските му права, които са уместни.
В замяна на съгласието Ви да се публикува тук безплатно Ваша творба, ще получите широка публичност и признание за своето произведение.

Споделяйте!

Щом Ваша творба се публикува, моля, споделете я навсякъде – в социалните мрежи, разгласете новината чрез e-mail кампания, Вашия уебсайт, навсякъде! Това ще помогне Вашето произведение да събере повече внимание и известност. Това е Вашият ден – няма от какво да се срамувате!

Благодарим Ви за изпратените произведения в Prikazki.eu!

prikazki.eu