Политика за авторските права

Всички материали, публикувани в prikazki.eu са интелектуална собственост или на prikazki.eu (Лорета Йорданова Петкова и Петко Асенов Петков) или на автори, предоставили ни неизключителни авторски права или са част от публичното пространство и са защитени от Закона за авторското право. Графичните изображения, използвани в съдържанието са собственост на техните автори – художници и илюстратори.

Текстове на произведения, обозначени със знак за изключителни права на prikazki.eu, могат да се препечатват единствено след получаване на писмено съгласие от авторите, и при задължително ясно и видно посочен кредит – името на автора, източника на текста и линк към страницатата, откъдето е копирано произведението.

В prikazki.eu всички авторски права се публикуват задължително с кредит – посочва се името на автора и вида на предоставените права и линк до негова страница (при наличност), името на оригиналното произведение и годината на публикуване (ако е известна), както и организацията, която съхранява оригинала ако е известен (напр. библиотека или музей). Кредитът се помества след текста на произведението, а за някои графични изображения, непосредствено под самите тях.

Препечатани произведения на български автори в prikazki.eu, които са публично достояние, могат свободно и безплатно да бъдат препечатвани, без да бъде посочен източника на съдържанието.

Ако притежавате документ от нас за неизключително авторско право и публикувате в своя медия наше авторско съдържание, се задължавате да предпазите от копиране това съдържание от трети страни като ясно посочите авторските права и ограниченията, които са ви предоставени.

Видео или Аудио

В наши страници свободно може да бъде вграждани видео и аудио съдържание от канали в YouTube, Vimeo или други подобни медии. Според нашите възможности и информационна наличност, се публикуват кредити на авторите. Върху това съдържание обаче ние не притежаваме никакви права и не носим никаква отговорност. Всички права и отговорности остават на собствениците на съответните канали.

Ако под авторско съдържание не е посочено друго, то ние запазваме всички авторски права за себе си, с обозначението: © prikazki.eu 2021

Всички изключителни авторски права, във всички възможни аспекти на този уебсайт, включително (без никакви ограничения) графичен дизайн, лога, текст, изображения, приложения, софтуер, програмен код и всички други аспекти, принадлежат на prikazki.eu (Лорета Йорданова Петкова и Петко Асенов Петков) или посочените автори на литературни или художествени произведения (писатели, поети, преводачи, журналисти, художници или илюстратори).

Със зареждането и използването на която и да е страница от prikazki.eu и свързани с него уеб сайтове, вие приемате, че нямате право да копирате съдържание, освен за лични, нетърговски референции.

Никоя част от този уебсайт не може да бъде репродуцирана или излъчвана под никаква форма и при каквито и да са причини и начини – електронни, механични, фотокопирни, видео записи или каквито и да са други без разрешение на prikazki.eu, или без съгласие на носителя на авторските права.

За изясняване на възникнали въпроси или неясноти, моля да се свържете с нас.

prikazki.eu