Басни & Истории за животни

Лакомата змия

Препоръчва се за възраст над 5 год.

Ден след ден една змия гладувала и много отслабнала. Докато обикаляла насам-натам в напразно търсене на храна, изпълзяла от гората и влязла в една къща. Там, в една бутилка, намерила мляко, плъзнала се лесно вътре, защото била много тънка, и изпила всичко до капка. Ала когато решила да излезе, се оказало, че вече не е достатъчно тънка и не може да мине през гърлото на бутилката.

Привечер стопанинът се върнал, видял змията и рекъл:
– Къде е млякото, което беше вътре? Изплюй го, за да изпълзиш навън.
– Цял живот хапя хора, та се чудя сега какво да правя – отвърнала тя.
А наум си казала: „Ако изплюя млякото и изпълзя, не стига, че пак ще съм гладна, ами и човекът ще ме убие. По-добре да седя вътре сита, докато умра.“

Така и станало.

Ако трябва да избираш между две злини, избери по-малката.

КРЕДИ: „The Hungry Snake“, ПРЕВОД: Лорета Петкова ©prikazki.eu 2022; КОРИЦА: Африкански фолклорни мотиви;

prikazki.eu