Басни & Истории за животни

Четиримата братя и хиенатаетиопска приказка

Препоръчва се за възраст над 5 год.
2мин
чете се за

Имало едно време четирима братя. Точно до тяхното селце се простирала огромна гора, в която никой не смеел да пристъпи. Причината била, че в нея властвал царя на хиените и многобройният му народ свирепо я охранявал.

Но ето че веднъж братята решили да навлязат в дълбините на гората и тръгнали заедно. В началото всичко вървяло добре и нищо не се случвало, но когато стигнали в средата, те се озовали обградени от армия кръвожадни хиени и злия им цар. Той пристъпил напред и извикал:
– Как посмяхте да навлезете в гората ми? Искам да знам кой ви даде кураж да проникнете в моето царство.

След тези думи се обърнал към най-големия брат и го попитал:
– И така, кажи ми на кого се осланяш?
Първият брат отговорил:
– Осланям се на Господ Бог, Създателят на този свят. Той е мой творец и сам е отредил съдбата ми, а денят на моята смърт отдавна е записана в божията книга. Всичко е предопределено и няма от какво да се страхувам.

Кралят се обърнал към втория брат и попитал:
– А ти на кого се осланяш?
Той отговорил:
– Осланям се на своя народ. Всички са смели и свирепи и няма да позволят един от тях да загине напусто. Затова, ако някой се осмели да ме погуби, воините от племето ми ще му отмъстят. Няма от какво да се страхувам.

Тогава царят на хиените погледнал третия брат и попитал:
– Ами ти? Ти на кого се осланяш?
Третият брат отговорил:
– Аз се осланям на Майката Земя. Аз съм нейно чедо и ако умра, ще ме заровят в нея и тя ще ме приеме. Осланям цялата си вяра в нея.

Царят погледнал четвъртия брат и попитал:
– Ами ти? Ти какво ще кажеш?
Той отговорил:
– Аз се осланям на тебе, хиено. Най-добрите ми приятели са хиени и аз разчитам на тяхната сила и доброта.

Щом свършил разпита, царят свикал своя съвет и рекъл:
– Уважаеми хиени, този мъж се осланя на Създателя, а ние не може да се караме с Бог, затова ще трябва да го пуснем. Вторият разчита на своя народ, който е много свиреп ще отмъсти за смъртта му. Очевидно ние не щем да се разправяме с племето, затова няма как – и него ще пуснем. Третият разчита на Майката Земя, а кой може да живее върху нея и да спори с нея? Налага се и този да пуснем. Ала четвъртият разчита само на нас, хиените. Не е голяма работа ако се скараме помежду си, та предлагам него да изядем.

Така и направили.

The Four Brothers and the Hyena, Етиопска приказка от района Афар, ПРЕВОД: Лорета Петкова ©prikazki.eu 2022, КОРИЦА: „Dictionnaire universel d’histoire naturelle“, фрагмент 1847-1849;

prikazki.eu