Басни & Истории за животни

Кралят на животнитеетиопска приказка

Препоръчва се за възраст над 5 год.

Един ден лъвът решил да се срещне ред по ред с всичките си поданици. Заставал пред всеки и питал:
– Хей, ти, кой е царят на животните?
Всеки отвръщал:
– Ти си!
Изредили се всички и отвръщали едно и също. Накрая лъвът се изправил пред слона и отново попитал:
– Хей, слоне, кой е царят на животните?
– Ела малко по-близо – поискал слонът.
Лъвът направил няколко крачки, изпъчил се още повече и повторил въпроса:
– Хей, слоне, кой е царят на животните?
Слонът сграбчил с хобота си лъва, вдигнал го високо и го тръшнал силно на земята.

Целият натъртен, лъвът пъргаво скочил на крака, вдигнал глава и казал:
– Защо трябваше да правиш всичко това, като можеше просто да кажеш: „Аз съм царят на животните“?

The King of the Animals, Етиопска приказка от района Амхара, ПРЕВОД: Лорета Петкова ©prikazki.eu 2022; КОРИЦА: Африкански фолклорни мотиви;

prikazki.eu