Басни & Истории за животни

Хиената, лъвът и лисицата

Препоръчва се за възраст над 5 год.
2мин
чете се за

Някога, много отдавна, хиената, лъвът и лисицата били добри приятели. Обичали се и били неразделни. Приказвали си, играели заедно и винаги си помагали.

Един ден уловили някакъв дивеч и решили да поделят плячката помежду си. Хиената, според своята лакома и свирепа природа, пожелала сама да отреди дяловете. Отделила най-хубавите късове месо за себе си, с хубави кокали, защото ги предпочитала. Дошло време всеки да си вземе дела. Ала ненаситната хиена вместо да вземе един дял, придърпала два. Другите я гледали.
– Какво правиш? Ти взе два дяла и остави само един.
Тя отговорила:
– Не виждате ли колко съм голяма! Затова трябва да ям много. Природата ми е такава, та взех два дяла.
– Дай ни дяловете – настоявали лъвът и лисицата, но тя не им обръщала внимание.
Те се ядосали и заедно я пребили до смърт.

Останали трите дяла. Лъвът и лисицата решили да си разделят месото.
– Кой ще прави делбата? – попитал лъвът. – Ти си по-сръчна, ще нарежеш месото по-добре на парчета. Захващай се за работа.

Лисицата, каквато е умница, направила седем купчини, а лъвът я гледал. Щом свършила, той я попитал:
– Не разбирам защо си разделила месото на седем? Ние сме двама.
Тя отвърнала:
– Това ми е закуската, това обядът, а това вечерята.
– А другите? – попитал лъвът.
– Това е твоята закуска, това е твоят обяд, а това ти е вечерята.
– Ами седмият дял?
– Как може да питаш! – възкликнала лисицата. – Ти си силно животно, нали видях как умря хиената. Трябва да съм луда, за да искам повече. Мой скъпи господарю, седмият дял е за тебе.

С тези думи хитрата лисица спасила живота си.

„The Hyena, the Lion and the Fox“, Етиопска приказка, ПРЕВОД: Лорета Петкова ©prikazki.eu 2022, КОРИЦА: африкански фолклорни мотиви;

prikazki.eu