Митове & Легенди

Рибарска история

Препоръчва се за възраст над 5 год.

В прастари времена хората заедно ловели риба. Излизали на брега на реката – там, където растели бирбира, беряли плодове от дърветата и ги мятали във водата, за да привлекат и замаят рибата.

Веднъж водата се надигнала нагоре и щом изпълнила коритото, се разделила на две. Всички хора се хвърлили в реката, течението ги подхванало и бързо ги понесло надолу.

Някои от човеците се превърнали в слонове, други в крокодили, а на трети им пораснали опашки и станали маймуни. Така преобразени, те пристигнали на морското дъно, построили си къщи и заживели там завинаги.

„Fishing Story, Етиопска приказка от района Бенишамгул-Гумуз, ПРЕВОД: Лорета Петкова ©prikazki.eu 2022; КОРИЦА: Африкански фолклорни мотиви;

prikazki.eu