Басни & Истории за животни

Почитаемата Невестулка и нейният съпруг

Препоръчва се за възраст над 5 год.
2мин
чете се за

В памет на моя внук Едуар де ла Буле, починал на четири години в Кан, 25 април 1867 и на мъничките ми Шарлот, Рене, Андре, Едит и Едуар.
20 май 1883

Почитаемата Невестулка родила син. Скоро след това тя извикала съпруга си и му заръчала:
– Искам да намериш такива пелени, каквито ми харесват.
Озадачен, съпругът я изгледал и попитал:
– Какви пелени ти харесват?
– Искам пелени от слонска кожа – сопнала се невестулката.
Напълно слисан, клетият съпруг направо зяпнал и започнал да се чуди дали жена му не е полудяла. Тогава ядосаната невестулка метнала бебето в ръцете му, навирила глава и хукнала нанякъде.

Отишла при Червея и рекла:
– Съседе, нивата ми е обрасла с трева. Моля те, помогни ми да я прекопая – и червеят веднага се захванал за работа.

После почитаемата Невестулка отишла при Кокошката и казала:
– Братовчедке, нивата ми се напълни с червеи. Би ли ми помогнала да се отърва от тях?
Кокошката хукнала към нивата, без дори да отговори. Клъвнала червея и започнала да рови за още.

Ето, че се задала Котката:
– Скъпа приятелко – рекла Невестулката, – в нивата ми има кокошки. Ще отскочиш ли до там, докато ме няма.
Миг по-късно Котката излапала Кокошката.

Докато Котката се угощавала, Невестулката рекла на Кучето:
– Господарю, учудвам се, че позволяваш на тази Котка да се разпорежда в нивата.
Самолюбивото Куче побесняло от яд. Скочило върху Котката и я сдавило, защото не можело да позволи някой друг да управлява, освен то.

Задал се Лъвът, а почитаемата Невестулка дълбоко му се поклонила и рекла учтиво:
– Ваше Величество, не минавайте през тази нива, защото е собственост на Кучето.
Заслепен от алчност, Лъвът се нахвърлил върху Кучето и го разкъсал на парчета.

Ето че се появил и Слона. Почитаемата Невестулка хукнала да го посрещне и горещо го помолила да я защити от Лъва, като я придружи до нивата. Ала и слонът, както всички останали, изобщо не познавал нейното коварство. Тя била изкопала дълбока яма, която после покрила с шума. Слонът паднал в капана и умрял. А лъвът, който се страхувал от слона, избягал в гората.

Тогава Невестулката одрала кожата на Слона, показала я на съпруга си и рекла:
– Напразно те молих за тази кожа. С божията помощ сама я получих и я нося на теб.
До този ден мъжът не подозирал, че почитаемата му съпруга е толкова коварна и може да надхитри всички земни твари, включително и него.

Та оттогава е и поговорката:
„Хитър като невестулка“.

Dame Weasel and her husband, нубийска приказка „Last Fairy Tales“ от Édouard Laboulaye, 1883 ПРЕВОД от английски ©prikazki.eu 2021;

prikazki.eu