Битови приказки

Мързеливият ученик

Препоръчва се за възраст над 5 год.

Имало едно време един мързеливец, който толкова го мързяло да учи, че не можел да реши дори най-простата задача по математика.

Веднъж учителят преподавал урок по изваждане. Момчето отново нищо не разбрало и учителят решил да му даде пример със следната задача:
– Да кажем, че имаш пет овце в кошарата. Ако една намери дупка в оградата и излезе, колко ще останат вътре?
– Няма да остане ни една, господине – отвърнало момчето.
– Как може да допуснеш грешка като тази? – извикал ядосано учителят.
А момчето отвърнало:
– Господине, господине, аз добре познавам нрава на овцете! Една да тръгне, всички ще я последват.
Учителят, заедно с целия клас, избухнали в смях.

The Lazy Student, Етиопска приказка от района Амхара, ПРЕВОД: Лорета Петкова ©prikazki.eu 2022; КОРИЦА: Африкански фолклорни мотиви;

prikazki.eu