Митове & Легенди

Защо костенурката удря гърдите си с предните крака, когато я хванат

Препоръчва се за възраст над 5 год.
1мин
чете се за

Преди много векове хората на земята често страдали от наводнения. Морето напускало своето легло, разливало се по ниските пясъчни брегове и много хора загивали. Това се случвало пак и пак. Всички се чудели как да се избавят от страшната стихия. Но никой не успял да измисли някакъв начин.

За щастие дошла мъдрата костенурка и помогнала на хората.
– Послушайте съвета ми – рекла тя – и засадете редица палми по крайбрежието. Те ще укрепят пясъците и морската вода няма да може тъй лесно да ги отмие.
Те направили каквото ги научила костенурката и постигнали голям успех. Корените на дърветата държали здраво пясъка на мястото му. Морето прииждало отново, но само подмивало бреговете и не заливало цялата суша. Хората били спасени благодарение на костенурката.

Някой би помислил, че в отплата хората пазят и ценят горкото животинче. Но не! Всеки път, когато костенурката излиза на брега, за да снесе яйцата си сред пясъците, човеците я хващат и убиват заради месото ѝ. Мисълта за хорската неблагодарност я кара да удря гърдите си с предните крака, когато я хванат. Сякаш си казва:
– Ах! Това е твоята отплата за добрината ми към теб!

КРЕДИТ: Why the sea-turtle when caught beats its breast with its forelegs, West African folk-tales, collected and arranged by W.H.Barker, B.Sc. and Cecilia Sinclair, 1917; ПРЕВОД от английски език Лорета Петкова ©prikazki.eu 2021, КОРИЦА: Африкански фолклорни мотиви

prikazki.eu