Митове & Легенди

Защо Слънцето и Луната живеят на небето

Препоръчва се за възраст над 5 год.
2мин
чете се за

Преди много години слънцето и водата били добри приятели и заедно живеели на земята. Слънцето често посещавало водата, но водата никога не ходела на гости при слънцето. Един ден то я попитало защо и тя отговорила, че къщата му не е достатъчно голяма и ако дойдат водните обитатели ще изтикат Слънчо от дома му.

И накрая добавила:
– Ако искаш да ти дойда на гости, трябва да построиш голям двор, но те предупреждавам, че мястото трябва да е огромно, защото моите обитатели са многобройни и за тях е нужно огромно пространство.

Слънцето обещало и скоро се завърнало у дома си. Неговата жена Луната го посрещнала с радостна усмивка. Слънцето разказало какво е обещало на водата и на следващия ден започнали да подготвят мястото, за гостуването на техния приятел. Щом станали готови поканили водата.

Водата пристигнала в уречения ден и на прага попитала слънцето дали е безопасно да влезе. То ѝ отговорило:
– Да, влизай приятелю мой.
Водата започнала да се стича вътре заедно с много риби и всякакви водни животни. Скоро нивото ѝ стигнало до коленете на домакините. Тя спряла и пак попитала дали е безопасно, те отвърнали „Да“ и тя продължила да се стича.

Пано, Bert Nienhuis, 1896 – 1901, експонат в Rijks Museum

После водата стигнала до височината на главите им и пак попитала:
– Искаш ли още от моите обитатели да влязат? – Слънцето и Луната пак отвърнали „Да“, защото не знаели какво друго да направят. Цялата вода се вляла вътре и се наложило слънцето и луната да се качат на покрива на своята къща.

Водата още веднъж попитала, а домакините отново се съгласили и заела още повече място. Скоро покрила покрива на къщата и Слънцето и Луната се видели принудени да се издигнат на небето, където живеят до сега.

КРЕДИТ: Превод от английски език Лорета Петкова – ©prikazki.eu 2019 Корица: La voie lactée, George Barbier, 1921, експонат в Rijks Museum

prikazki.eu