Митове & Легенди

Защо Слънцето и Луната живеят на небето

Препоръчва се за възраст над 5 год.
2мин
чете се за

Преди много години слънцето и водата били добри приятели и живеели заедно на земята. Слънцето често посещавало водата, но водата никога не ходела на гости при слънцето. Един ден то я попитало защо и тя отвърнала, че къщата му не е достатъчно голяма и ако пристигне с водните обитатели, ще изтикат Слънчо от дома му.

Накрая добавила:
– Ако искаш да ти гостувам, трябва да построиш голям двор, но те предупреждавам, че трябва да е огромен, защото водните обитатели са многобройни и за тях е нужен простор.

Слънцето обещало и се прибрало у дома си. Неговата жена Луната го посрещнала с радостна усмивка. Слънцето разказало какво е обещало на водата и на следващия ден започнали да подготвят мястото за гостуването на своята приятелка. Щом станали готови, поканили водата.

Тя пристигнала в уречения ден и на прага попитала дали е безопасно да влезе. Слънцето отговорило:
– Да, влизай приятелко.
Водата започнала да се стича вътре заедно с много риби и всякакви водни животни. Скоро нивото ѝ стигнало до коленете на домакините. Тя спряла и отново попитала дали е безопасно, те отвърнали „Да“ и тя продължила.

Пано, Bert Nienhuis, 1896 – 1901, експонат в Rijks Museum

После водата стигнала до височината на главите им и отново попитала:
– Може ли още от водните жители да влязат? – Слънцето и Луната пак отвърнали „Да“, защото не знаели какво друго да кажат. Цялата вода се вляла вътре и се наложило домакините да се качат на покрива на своята къща.

Водата отново попитала, съпрузите отново се съгласили и тя заела още повече място. Скоро покрила покрива на къщата, а Слънцето и Луната се видели принудени да се издигнат на небето, където живеят и до сега.

КРЕДИТ: Превод от английски език Лорета Петкова – ©prikazki.eu 2019 Корица: La voie lactée, George Barbier, 1921, експонат в Rijks Museum

prikazki.eu