Басни & Истории за животни

Лъвът и хиенатасуданска приказка

1мин
чете се за

Веднъж лъвът и хиената ловували заедно. Хванали една антилопа и хиената казала:
– Чудя се, как да я сготвим?
– Защо да си правим труда? Ще я изядем сурова! – се учудил лъвът.

– А-а, не, – възразила хиената, – не е редно да правим така. – Кимнала към залязващото слънце и рекла, – Виж, на запад има горски пожар. Изтичай дотам и донеси малко жарава.

Лъвът хукнал нататък. Тичал и тичал, докато слънцето се скрило зад хоризонта и пожарът изчезнал.

През това време, хиената излапала антилопата. Оставила единствено опашката и я мушнала като пръчка в земята.

Скоро пристигнал лъвът и хиената го попитала:
– Е, къде е жаравата?

– Докато тичах натам, горският пожар потъна в земята, та не можах да донеса жар. А къде е антилопата?
– Ох, – въздъхнала тежко хиената, – докато тичаше нататък и антилопата потъна в земята. Остана само опашката ѝ да стърчи в пръста. Най-добре веднага да я издърпаш обратно, че скоро съвсем ще потъне!

В миг лъвът скочил, захапал и здраво дръпнал щръкналата опашка. Измъкнал я, ала на другия край нямало и помен от антилопата!

– Ама че си глупак! – възкликнала хиената, ужким ядосана. – Дръпна така, че ѝ скъса опашката! Антилопата ни се изплъзна и никога няма да си я върнем обратно!

КРЕДИТ: „The lion and the hyena“ (A Sudanese Tale), Valery Carrick, „Tales of wise and foolish animals, with 75 illustrations by the author“, published by Frederick A. Stokes Company 1928; ПРЕВОД от английски език Л.Петкова – ©prikazki.eu 2021, КОРИЦА и ИЛЮСТРАЦИИ: Valery Carrick, 1928;

Подобни приказки