Басни & Истории за животни

Кучето и петелът

Препоръчва се за възраст над 3 год.
2мин
чете се за

Случило се лошо лято и цялата реколта на един селянин се провалила. Останал без храна за своите животни – петел и куче.

Тогава кучето рекло на петела:
– Ех, братко Петко, ако живеехме в гората, щяхме да имаме повече храна, отколкото сега. Какво ще кажеш?
– Така е – отвърнал петелът, – да се махаме оттук, защото все по-зле ще става.
И така, те се сбогували със своите стопани и поели към гората.

Вървели, вървели, но не намерили хубаво място, където да спрат. Започнало да притъмнява и петелът предложил:
– Да пренощуваме на някое дърво. Аз ще кацна на клоните, а ти ще се приютиш в хралупата му. Все ще пренощуваме някак си.

Речено – сторено. Петелът кацнал на един дебел клон, приклекнал и заспал. Кучето си направило легло в хралупата и се свило вътре на кравай. Спали непробудно цяла нощ.

На зазоряване, според обичая на петлите, петелът закукуригал с пълен глас:
– Ку-ку-ри-гу-у! Ку-ку-ри-гу-у! Ставайте всички! Ставайте всички! Скоро слънце ще изгрее!
Толкова силно кукуригал, че лисицата го чула и веднага си помислила:
– Каква приятна изненада – петел да кукурига в гората! Сигурно се е загубил и не знае как да се върне обратно!

Огледала се за петела и скоро го видяла, кацнал на клона на дървото.

„О-хо! – рекла си лиса. – Богата закуска ще стане от него! Ей сега ще го примамя да слезе долу.“

Тя застанала под дървото и възкликнала удивено:
– Какъв прекрасен петел! През живота си не съм виждала такъв хубавец! Какви разкошни пера, сякаш са покрити със злато! Ами опашката! С думи не може да се опише – такава красота! И колко ти е сладък гласът! Мога ден и нощ да те слушам. Слез долу, ела наблизо да се запознаем. Това ми напомня, че днес имаме кръщене и мога да ти предложа изобилно и богато угощение. Хайде, ела да идем у дома.
– Благодаря – отвърнал петелът. – С радост ще дойда, но само ако поканиш и моя приятел. Ние винаги се движим заедно.
– А къде е твоя приятел? – попитала лиса.

– Долу, в хралупата на дървото, – отвърнал петелът.
Хитрушата помислила, че има друг петел в хралупата и смело мушнала вътре глава. Ала оттам изскочило кучето и захапало носа ѝ!

КРЕДИТ: „The dog and the cock“, Valery Carrick Still more Russian picture tales, 1922; ПРЕВОД от английски език Л.Петкова – ©prikazki.eu 2021, КОРИЦА и ИЛЮСТРАЦИИ: Valery Carrick%nbsp;1922;

prikazki.eu