Басни & Истории за животни

Измамените юнаци

Препоръчва се за възраст над 3 год.
3мин
чете се за

Слонът и китът се срещнали на морския бряг.
– Слоне – казал китът, – ти си най-силното животно на земята, а аз – в морето. Ако се сдружим, ще управляваме всички животни.
– Бива! – отговорил слонът.
Наблизо, в храстите, имало една маймунка. Тя чула разговора между кита и слона.

След малко слонът и китът се разделили. Маймунката изтичала до съседите си. От един взела дълго здраво въже, а от друг – един тъпан. С тях отишла при кита на брега на морето и му казала:
– Ките, моля те, направи една малка услуга. Хей тук, в гората, една крава е затънала до корем в тиня. Аз не мога да ѝ помогна. Но ти лесно ще я измъкнеш. Ще завържа за опашката ти края на това въже, а с другия край на въжето ще завържа кравата. Щом задумкам тъпана, ти почни да теглиш. Но тегли силно, защото кравата е затънала дълбоко в тинята.
Китът веднага се съгласил да услужи.
– Ти я завържи здраво, а аз ще я изтегля, ако ще до уши да е затънала!

С единия край на въжето маймунката здраво завързала опашката на кита, а с другия край отишла при слона.
– Добри слоне – казала тя, – наблизо, в гората, една крава затъна в тиня. Аз съм слаба. Не мога да ѝ помогна. Но за тебе просто ще бъде играчка да я извлечеш.
– Разбира се, разбира се! – съгласил се слонът.
– Аз – казала маймунката – ще завържа края на това въже за хобота ти, а с другия край ще завържа кравата. Щом задумкам тъпана, ти почни да теглиш. Но тегли мъжки, защото кравата е тежка и е затънала до корем в тинята.
– Не бой се! – казал слонът. – Ако ще да тежи колкото десет крави и да е затънала цяла, аз ще я измъкна много лесно.
– Сигурна съм! – подскочила маймунката, завързала здраво свободния край на въжето за хобота на слона, скрила се в храстите и ударила тъпана…

Китът и слонът започнали да теглят.
– Бре, тази крава тежи за хиляда! Но аз ще я измъкна, та каквото ще да става! – си рекъл слонът, запънал се и потеглил с цялата си мощ.
– Тази крава като че ли е потънала вдън земя! – помислил в същото време китът и опънал въжето с всички сили.

Скоро китът се намерил завлечен на земята, защото винаги когато слонът потеглел, навивал въжето около хобота си. Китът се ядосал много. Изведнъж дръпнал силно и цамбурнал в морето. В миг слонът се подхлъзнал и се изтътрузил чак на брега. Сега пък той се разгневил. Напънал се и повторно извлякъл кита на пясъка.
– Кой ме тегли? – изфучал китът.
– Кой ме тегли? – изревал и слонът.
И двамата се видели завързани с въжето.
– Аз ще те науча каква си крава! – изревал слонът.
– Не, аз ще те удавя в морето, щом се подиграваш с мене! – отговорил китът.

И започнали да се теглят с още по-голяма сила и яд. Но… прас! – въжето се скъсало.

Китът полетял и пляснал в морето с голям шум, а слонът се претърколил няколко пъти и едва се изправил на краката си. Маймунката се смяла много. Дори и сега ѝ е смешно, като си спомни за слона и кита.

prikazki.eu