Най-хубавите приказки от детското списание „Пчелица“

Библиотеката ни с приказки не спира да расте! Допълнихме нашата приказна колекция с истории и стихове от най-старото детско списание в България, основано от дядо Славейков.

Библиотеката ни с приказки не спира да расте!

Благодарение на библиотекарите от Регионална Библиотека „Пенчо Славейков“ – Варна, успяхме да разгледаме пожълтелите броеве на прочутото детско списание, започнато някога от дядо Славейков. Всъщност, това е най-старата детска периодика у нас.

Пчелица

За пръв път списанието за деца „Пчелица“ излиза през 1871 г. в Цариград под редакцията на Петко Р. Славейков и поставя началото на българския детски периодичен печат. Излизат едва седем книжки, след което изданието е спряно от тогавашната цензура.

След Освобождението списанието е възстановено като двуседмичик под редакцията на Михаил Д. Николов и издател книжарница „Образование“, Варна. Печата се в периодите 1915 – 1919 и 1930 – 1932.

Списание „Пчелица“ през различните му периоди на издаване.

Списанието сътрудничи с известни български писатели и поети – Иван Вазов, Любомир Бобевски, Елин Пелин, Стоян Михайловски, Ц.Калчев, Ц.Церковски, Н.Монев, Трайко Симеонов и др.

Главният редактор определя основните цели на изданието:

„Да запознава децата с всички прояви на всекидневния живот, да ги учи на самодейност, труд и любов към природата.“

Михаил Д. Николов, гл. редактор на сп.Пчелица

Нашето лично откритие са няколко прекрасни литературни приказки от Стоян Чешмеджиев и сме радостни, че можем да ги споделим с вас.

КРЕДИТ: Статията е изготвена по данни от „Български периодичен печат 1844 – 1944“, стр.201, т.2., съставил Д. П. Иванчев в сътрудничество на колектив при Българския библиографски институт, Наука и изкуство, 1966

Приятно четене!