Стоян Чешмеджиев

(неизв. – неизв.)
България

Прекрасните приказки на Стоян Чешмеджиев открихме из страниците на списание „Пчелица“.

За огромно наше съжаление не намерихме и ред за забравения автор. Може би, подобно на главния редактор и екипа на детското издание, писателят също е бил преподавател в някое софийско училище.

Произведенията на писателя не приличат много на писаното от българските разказвачи от тогавашното време. Пропити често с тъга, но и осветлени с благородство и надежда, творбите му напомнят по-скоро изяществото на Андерсеновото слово.

И тъй като не разполагаме с нищо друго за Стоян Чешмеджиев, освен собственото си възхищение, решихме да помолим всеки, който знае нещо да го сподели с нас.

Можем заедно да заличим тази празнина в удивителната история на българските авторови приказки.

prikazki.eu