Стихове & Песни

Сурва година!

Сурва година!
Клас да узрее,
Да се налее.
Чиста пшеница –
Съща жълтица.
Весел селяка
Жетва да чака.

Тая година
Вълна коприна,
Мед, грозде, сливи,
Цветя красиви,
Наспори, Боже,
Колкото може!
Весела година!

КРЕДИТ: „Сурва година!“, Л.Теменужков – сп.Пчелица, кн.4 1931; КОРИЦА: сп.„Пчелица“

Подобни приказки