Петко Р. Славейков

1827 – 1895
България

ДЯДО СЛАВЕЙКОВ е първият писател у нас, който пише произведения специално за деца и се счита за баща на детската литература в България. Като учител той е близо до малките българчета и разбира жаждата им за книги – не просто учебни помагала, а изкусно и увлекателно написани творби.

През целия си творчески живот проучва словесното богатство на българския език. Създава именник на българските имена, географските имена, събира над 2000 песни, пословици, приказки и дори първата готварска книга. Негов е и първият превод на Библията, с което слага край на езиковата безредица в писмеността ни тогава. За това дело най-малкият му син и единственият български творец номиниран за Нобелова награда Пенчо Славейков пише:

„Преводът на Библията тури край на езиковата безредица, на боричкането на разните наречия за първенство и се установи литературният език. След появяването на Библията на бял свят заглъхват разприте между разните български говори и източнобългарският говор става общ език за всички ратници на мисълта и националното съзнание.“

Проявява специален интерес към баснята. Вниманието привлича преди всичко поучителния характер на жанра като „средство… за българското просвещение“. Книгата му „Басненик“ съдържа 150 басни на Езоп и пет авторови творби в стихове. Това са първите оригинални басни в нашата литература, като за основа ползва любими български пословици. Превежда басни на Лафонтен и Крилов. Първият превод на „Робинзон Крузо“ също е негово дело.

Петко Славейков е основател на първото българско детско списание с пълното заглавие „Пчелица или ред книжки за децата“. То излиза през 1871 година в Цариград. Съдържа кратки статии по най-различни въпроси – религиозни, нравствени, природонаучни, исторически и художествени творби. Всичко в списанието е оригинално дело на Петко Славейков.

Петко Славейков е автор и на няколко читанки – „Първа читанка“, „Кратка читанка“, „Читанка за I отделение в началните училища“, „Читанка за II отделение в началните училища“. С тях той цели да даде разнообразно четиво на учениците и е проявил голямо умение и вкус при подбра на материала.
Любимите ни стихчета, залъгалки и песни са създадени от него. С тях развличаме най-мъничките, с тях училището посреща малките първолаци, с тях се сурвакаме. Простите и искрени слова на дядо Славейков звучат и до днес.

КРЕДИТ: Подбраните произведения са адаптирани към съвременния език от Лорета Петкова и звучат така както бихме ги казали на детето си.
Портрет на П.Р.Славейков, 1884 г., автор Иван Карастоянов.

prikazki.eu