Басни & Истории за животни

Слоновете и мишия царприказка от Панчатантра

Препоръчва се за възраст над 5 год.
2мин
чете се за

Разтресла се веднъж земята и съборила един голям град. Всички улици и сгради били в руини, затова жителите го изоставили и се преместили другаде.

Скоро в опустелите къщи се заселили мишки. Мястото им харесало и те се умножили.

Точно до града имало езеро, където всеки ден стадо слонове ходели да се къпят и пият вода. На път към езерото животните минавали през изоставения град, но тежките им стъпки премазвали много от мишките.

Един ден мишият цар застанал пред слоновете, поздравил ги сърдечно и казал:
– О господа, ние живеем в този град и когато минавате през улиците, прегазвате мнозина от нас. Затова ви моля, променете пътя, по който вървите към езерото. Ако приемете, аз ще ви върна услугата, когато изпаднете в беда.
При тези думи царят на слоновете се засмял:
– О, миши царю, няма услуга, която ние, огромните слонове, да поискаме от вас, дребните мишки. Въпреки това от днес нататък ще сменим маршрута си и няма повече да ви тревожим.
Мишият цар благодарил и слоновете никога повече не влезли в града.

След известно време стадото попаднало в капан, поставен от ловци на слонове. Много от животните, дори самият цар, се омотали в здравите мрежи. Борили се с всички сили, но не могли да се освободят. В този тежък час царят на слоновете си спомнил за обещанието на мишия цар и изпратил свободните животни да потърсят помощ.

Пратениците отишли в града и разказали на мишия цар за сполетялата ги беда. Той веднага свикал всички мишки и казал:
– Настана време да върнем услугата на слоновете. Тръгваме веднага.

Когато мишките пристигнали до капана, загризали здравите мрежи и скоро огромните животни били освободени.

Царят на слоновете поблагодарил на мишия цар за незабавната помощ и оттогава станали големи приятели.

Мъдрите казват:

Не подценявай някого заради външния му вид.

КРЕДИТ: „Elephants and the King of Mice“, Приказка от Панчатантра; ПРЕВОД: Л.Петкова – ©prikazki.eu 2022; КОРИЦА: ;

prikazki.eu