Вълшебни приказки

Бившата мишка

Препоръчва се за възраст над 5 год.
2мин
чете се за

Веднъж един мъдрец дълбоко се замислил за малкото и голямото. Внезапно видял мишка, която черен гарван се канел да сграбчи.

Втурнал се да спаси клетото животинче, отскубнал го от клюна на хищника и го приютил в горската си колиба.

Там го нахранил с млекце и ориз.

Но – виж ти!

В колибата влязла котка с щръкнали мустаци и вирната опашка. Но мъдрецът бил вещ не само в мислене и молитви, а и в магии.

Щом видял бедата, грозяща дребния му любимец, в миг го превърнал на як котарак.

Но…

през нощта в гората се разлаяло куче. Клетият котарак, разтреперен от страх, се мушнал под леглото. Мъдрецът не се бавил да разсъждава кой е голям и кой по-голям, ами

превърнал котарака в огромен пес.

Не щеш ли, скоро гладен тигър

се прокраднал в гората и нападнал едрия пес.

За късмет нашият мъдрец седял наблизо

и с един замах превърнал песа в същински кралски тигър за чудо и приказ.

Ех, да го бяхте видели! Бързо, бързо новоизпеченият тигър се превърнал в надут горделивец! По цял ден се перчел в гората и господствал над другите животни.

Мъдрецът наблюдавал внимателно всичко и замърморил недоволно:
„Без мене още щеше да си дребна мишка, стига да беше оживял. Няма защо да се големееш чак толкова…“

Тигърът се почувствал унизен и обиден. Забравил добрините, които получил от стареца.
„Никой няма да ми натяква, че съм бил някога мишка. Ще го убия!“

Но мъдрецът прочел тигровите мисли.
„Ах ти, неблагодарно животно! Връщай се в гората и пак стани мишка!”

И ето – кралският тигър пак се превърнал в бъзлива, проста мишка, която припнала към гората и никой повече не я видял.

А мъдрецът седнал и пак се замислил за малкото и голямото…

КРЕДИТ: „Once a mouse“, индийска приказка по Marcia Brown; ИЛЮСТРАЦИИ: неизв. художник; ПРЕВОД: Л.Петкова, © prikazki.eu 2023г;

prikazki.eu