Басни & Истории за животни

Лъвът и глупавото магареприказка от Панчатантра

Препоръчва се за възраст над 5 год.
3мин
чете се за

Главил се чакалът на служба при лъва. Господарят ловувал, а той му помагал. Но веднъж лъвът получил тежки рани в люта битка със слона. Едва ходел, а за ловуване не можело да става и дума. Заради това гладували и лъвът, и чакалът.

Времето минавало и един ден чакалът рекъл:
– Господарю, не мога да ти служа, защото съм твърде слаб. От дни не съм ял.
– Чакале, потърси някакво животно, което мога да убия дори в сегашното си жалко състояние – рекъл лъвът. – Иначе и двамата ще загинем от глад.

Чакалът тръгнал да търси храна. Обиколил джунглата и наближил някакво село. В края на гората едно магаре пасяло трева.

Чакалът любезно поздравил:
– Чичо, здравей! Виждаш ми се доста слаб и уморен. Какво е станало?
Магарето отвърнало:
– Не случих на господар! Цял ден мъкна тежки товари и едва ми дават някоя стиска трева. Макар че тук е опасно, не мога да се сдържа да не хапна малко зелена трева.
Чакалът отвърнал:
– Чичо, ела с мен! В джунглата моят господар пази всички животни от човешката жестокост. Там има трева в изобилие – свежа и зелена като изумруд. Най-сетне ще намериш спокоен живот!

Повярвало магарето на тези сладки приказки и поело след чакала право към лъвската бърлога. Лъвът ги видял отдалече и вместо търпеливо да изчака, нападнал магарето. Ала бил толкова немощен, че го изпуснал и безпомощно се изтърколил в тревата. А клетото животно хукнало с все сили да спасява живота си.

Лъвът се сконфузил от станалото, а чакалът казал:
– Днес дори магаре може да ти избяга! Ще го доведа отново. Но те моля, този път изчакай да приближим. Нямаш достатъчно сили и не можеш да скачаш надалеч.

След тези думи чакалът хукнал подир магарето. Минал по една кратка пътечка и успял да го настигне.
Щом го видяло, магарето изревало:
– Няма що, чудно място ми намери! Вкара ме направо в устата на смъртта! Какъв беше този звяр, дето се хвърли върху мене?
Чакалът отвърнал:
– Ех, чичо, стана недоразумение! Това беше едно женско магаре, което искаше да те прегърне! Тази магарица от години не е виждала мъжко магаре. Не можа да се сдържи и се метна отгоре ти.
Чакалът замълчал за миг и пак продължил:
– Как мислиш – кой хищник щеше да те изпусне? Ако беше лъв или тигър, как щеше да се измъкнеш?

Магарето отново повярвало на чакала и поело отново към лъвската бърлога. Този път лъвът не допуснал грешка – атакувал, когато бил сигурен в себе си. Магарето срещнало смъртта.

Лъвът накарал чакала да пази месото, докато иде да се изкъпе и пие вода на реката.

Но чакалът не можел повече да търпи глада. От дни не бил ял, а пред очите му имало колкото искаш храна. Не на себе си от глад, той излапал мозъка на магарето.

Когато лъвът се върнал, видял, че мозъкът на магарето го няма и побеснял от яд. Попитал чакала защо храната му е осквернена.
– Моля те, господарю – отвърнал хитрецът, – не се ядосвай! Това магаре изобщо нямаше мозък! Ако имаше, щеше ли да се върне, след първото нападение?

Лъвът повярвал и двамата до насита се наяли.

Мъдрите казват:

Измамата със сладки приказки винаги успява.

КРЕДИТ: „The Lion and the Foolish Donkey“, Приказка от Панчатантра; ПРЕВОД: Л.Петкова – ©prikazki.eu 2022; КОРИЦА: неизв. автор;

prikazki.eu