Битови приказки

Половината награда

Препоръчва се за възраст над 5 год.
2мин
чете се за

Веднъж великият императорът на Моголската империя, Акбар, отишъл на лов и се изгубил в гората. Докато отчаяно се лутал, срещнал един младеж на име Махеш Дас, който му помогнал да се върне в палата. От благодарност императорът му подарил един пръстен и обещал да му даде пост в двореца.

След няколко дни момъкът потропал на портите на палата, но портиерът не го пуснал. Тогава Махеш извадил пръстена, който получил от императора. Очите на портиера блеснали от алчност и с мазен глас казал:
– Ще те пусна, ако обещаеш да ми дадеш половината от онова, което ти даде императорът!
– Така да е – приел младежът.

Щом видял Махеш, Акбар веднага го познал и попитал:
– Млади човече, каква награда ще приемеш от владетеля на Индустан?
– Сто удара с камшик, Ваше Величество – отвърнал Махеш.
При тези думи царедворците избухнали в смях и решили, че момъкът е загубил ума си. Акбар замълчал за момент и после попитал за причината, но Махеш помолил първо да получи наградата и после да обясни всичко.

И така, един слуга започнал да го награждава с камшика. След петдесетия удар Махеш Дас пожелал да спре и помолил да извикат портиера.

Вратарят се изправил пред императора, радостен, че го очаква богата награда. Ала за негова изненада, Махеш Дас рекъл на императора:
– Ваше Величество, този алчен портиер ме пусна при условие да му дам половината от онова, което получа от Вас. Реших да му дам един урок. Смирено моля останалите петдесет удара да ги получи той, за да удържа на думата си.

Император Акбар наредил портиера да получи петдесет удара с камшик ведно с пет години затвор. Той толкова харесал младежа, че му дал името „Бѝрбал“ и го назначил за свой съветник.

КРЕДИТ: „Half The Reward“, ПРЕВОД: Л.Петкова – ©prikazki.eu 2022;

Кой бил Бѝрбал?

Бирбал (1528-1586 г.) е брамин, роден с името Махеш Дас. Около трийсетгодишен той получава поста „поет и певец“ в двора на Моголската империя, но бързо се издига до член на „наваратна“ или „деветте скъпоценни камъка“ – най-високопоставения кръг от съветници на императора.

Народните приказки, в които именитият съветник се проявява като забележително умен и изобретателен човек, стават полулярни към края на управлението на Акбар. Скоро историите с двамата герои Акбар и Бирбал стават толкова популярни, че славата им се разнася из целия Индийския полуостров.

Кой бил Акбар?

Акбар(1542-1605) е третият и най-прочут владетел на Моголската империя, управлявал от 1556 до 1605. С помощта на своя регент Байрам Хан владетелят разширява своите владения и постепенно завладява по-голямата чат от Индийския полуостров.

Моголското влияние надхвърля територията на империята и се разпростират над целия субконтинент, заради своето политическо, културно и икономическо превъзходство.

prikazki.eu