Битови приказки

Четиримата глупаци

Препоръчва се за възраст над 5 год.
2мин
чете се за

Веднъж император Акбар се оплакал:
– Като могъщ и велик император по цял ден съм заобиколен с най-умните хора в света. Омръзна ми това. Какво ли ще е за разнообразие да срещна няколко глупака. Бирбал, доведи четиримата най-големи глупаци в цялата империя.
Бирбал се учудил на странното желание и казал:
Джаха-пана, това не е трудно, защото светът е пълен с глупаци. Ще ми трябват само ден или два.
Акбар с готовност приел да почака.

Тръгнал Бирбал по улиците и скоро срещнал един човек, натоварен със скъпи-прескъпи подаръци. От любопитство Бирбал го попитал:
– Добри ми човече, на кого носиш тези скъпи подаръци?
– Всичко е за жена ми! – отвърнал човекът. – Тя ме изостави, за да се омъжи за друг мъж. С Божията благословия сега му роди син и аз ѝ нося тези подаръци.
При тези думи Бирбал си казал, че такъв глупак рядко се среща и го помолил на другия ден в определен час да се яви в царския двор.

Скоро прочутият съветник видял друг човек, яхнал магаре, а на главата си носел огромна бала слама.
Съветникът го поздравил и попитал:
– Защо носиш тази бала на главата си?
– Драги господине, магарето ми е бременно. Жестоко е ако го карам в неговото състояние да мъкне този тежък товар! За да го облекча, нося сеното вместо него.
При тази крайна глупост Бирбал се засмял и помолил човека да дойде на следващия ден в царския двор.

На следващата сутрин Бирбал представил двамата на император Акбар като най-големите глупаци в цялата империя. Щом чул причините, императорът се усмихнал и рекъл:
– Съгласен съм, Бирбал, но глупците са само двама. Аз поисках четирима. Къде са останалите?
Съветникът сложил почтително ръка на сърцето си, поклонил се ниско и рекъл:
– Ваше Величество, третият глупак съм аз.
– Как така, Бирбал?! – изумил се Акбар. – Защо?!
– Ваше Величество, кой с малко ум в главата би тръгнал да дири глупаци?
При тези думи всички царедворци се засмели, а императорът отново попитал:
– А кой е четвъртият, Бирбал?
– Прося извинение, Ваше Величество, но четвъртият сте Вие, задето пожелахте да върша тази глупост.
При този остроумен отговор императорът избухнал в смях и похвалил Бирбал за удивителната му находчивост.

КРЕДИТ: „Four Fools“, ПРЕВОД: Л.Петкова – ©prikazki.eu 2022;

prikazki.eu