Битови приказки

Справедливост или жълтица

Препоръчва се за възраст над 5 год.

Един ден император Акбар попитал своя съветник Бирбал какво предпочита да получи – справедливост или една жълтица.
– Със сигурност една жълтица, Джаха-пана – бързо отвърнал Бирбал.

Акбар и всички царедворци смаяно се втренчили в него. В залата настъпила тишина.
– Бирбал, не очаквах този отговор от тебе. Справедливостта е по-важна от някаква жълтица – рекъл с разочарование Акбар.
– Съжалявам, Ваше Величество. Реших, че имам право да избера онова, което ми липсва. Заради мъдрото Ви управление навред цари ред и справедливост. А на мен ми трябват пари. Затова избрах жълтицата.
Акбар топло се усмихнал и наградил Бирбал за находчивия отговор със сто жълтици.

КРЕДИТ: „Justice or the gold coin“, ПРЕВОД: Л.Петкова – ©prikazki.eu 2022;

prikazki.eu