Битови приказки

Кой е владетелят?

Препоръчва се за възраст над 5 год.

Акбар, великият император, веднъж изпратили своя съветник Бирбал като посланик в едно царство. Местният раджа бил чувал много за уменията на прочутия съветник и решил да го изпита.

Извикал дузина царедворци, наредил да се облекат като него и да седнат на съвсем същите тронове.

Бирбал влязъл в тронната зала. Досега не бил срещал този раджа, а ето че пред него седели цели тринайсет! Разбрал, че са му подготвили изпитание.

Огледал внимателно „раджите“ и вперил очи в един от тях. Почтително го приближил, поклонил се и рекъл:
– Моите почитания, Ваше Величество.

Раджата го погледнал удивен.
– Как разбра, че аз съм раджата? Никога не сме се срещали! – възкликнал смаяният владетел.
– Ваше Величество, Вашата увереност ви отделя. Всички останали Ви следят с поглед внимателно, а Вие уверено гледате напред без да се интересувате от действията на останалите. Единствено владетел може да притежава такава увереност, и по нея Ви разпознах.

КРЕДИТ: „Who is the emperor?“, ПРЕВОД: Л.Петкова – ©prikazki.eu 2022;

prikazki.eu