Битови приказки

Как да скъсиш пътя

Препоръчва се за възраст над 5 год.

Акбар, великият император, пътувал към съседно царство. Денят бил горещ, а пътят дълъг и изтощителен и той се оплакал на своя съветник. Бирбал отвърнал, че знае как да съкрати пътя.
– Наистина ли? Моля те, направи го щом е възможно – казал Акбар.
– Разбира се, Ваше Величество. Но първо трябва да отгатнете пет гатанки – отговорил Бирбал.

Акбар приел и Бирбал започнал да задава една след друга гатанките. На владетеля му трябвало време, за да отгатне засуканите гатанки.

Щом успял да отгатне и последната, императорът възкликнал победоносно:
– Жалко, че не успя да съкратиш пътя. Успях да отгатна и петте ти гатанки!
Бирбал се усмихнал.
– Но Господарю, аз съкратих пътя. Вече пристигнахме.
Чак тогава Акбар забелязал, че са пред дворцовите порти.

КРЕДИТ: „Shorten the road“, ПРЕВОД: Л.Петкова – ©prikazki.eu 2022;

prikazki.eu