Битови приказки

Кладенецът

Препоръчва се за възраст над 5 год.

Веднъж един ковач купил кладенеца на съседа си, земеделец. Въпреки това земеделецът продължил да вади вода от кладенеца.

Ядосал се ковачът и потърсил справедливост в съдебната зала на император Акбар.
– Защо продължаваш да вадиш вода от кладенеца, щом вече си го продал? – попитал Акбар земеделеца.
– Ваше Величество, аз продадох само кладенеца без водата в него – отвърнал хитрият селянин.
Акбар потърсил помощ от съветника си Бирбал.

Бирбал се обърнал към земеделеца и попитал:
– Казваш, че кладенецът принадлежи на ковача, а водата е твоя, така ли?
– Така е, Ваша чест – отвърнал земеделецът.
– Добре, щом е така, трябва да платиш наем на ковача, че държиш водата си в неговия кладенец – обявил Бирбал.

Дотук били хитрините на земеделеца.

Който мами, ще плати за делата си.

КРЕДИТ: „The well“, ПРЕВОД: Л.Петкова – ©prikazki.eu 2022;

prikazki.eu