Битови приказки

Глупавият крадец

Препоръчва се за възраст над 5 год.
1мин
чете се за

Веднъж, по времето на император Акбар, един богат търговец бил обран. Покрусен от сполетялата го беда, клетият човек се обърнал към съда с молба за помощ.

Акбар накарал раджа Бирбал да помогне на човека. Съветникът извикал при себе си търговеца, поразпитал го и от дума на дума разбрал, че подозира някой от слугите си.

На другия ден Бирбал свикал всички слуги и ги накарал да застанат пред него в редица. Разпитал ги за кражбата един по един, но както и очаквал, всички отричали да са замесени.

Накрая подал на всеки по една пръчка и казал:
– Сега тези пръчки са с еднаква дължина, но до утре пръчката на крадеца ще е с два пръста по-дълга.

На сутринта Бирбал събрал отново слугите, измерил пръчките и на един излязла два пръста по-къса. Точно той се оказал крадецът.

Търговецът от сърце поблагодарил на мъдрия съветник и накрая го помолил да разкрие как е успял хване престъпника. Бирбал отговорил:
– Много просто. Крадецът беше скъсил пръчката си с два пръста от страх, че до сутринта ще порасне.

Истината винаги излиза наяве.

КРЕДИТ: „The Foolish Thief“, ПРЕВОД: Л.Петкова – ©prikazki.eu 2022;

prikazki.eu