Битови приказки

Изпитанието

Препоръчва се за възраст над 5 год.
1мин
чете се за

Веднъж при император Акбар пристигнала група знатни хора и казали на императора, че искат един от тях да получи поста царски съветник, който Бирбал заемал твърде много години.
– Можете да подложите всеки от нас на изпитание. Ще ви докажем, че струваме не по-малко от Бирбал – казал водачът на групата.

Акбар се замислил за миг и приел.
– Добре. Ще ви изпитам – казал Акбар докато свалял пояса си.
После легнал на земята и казал на благородниците:
– Моля да ме покриете от главата до петите с този пояс. Който успее, ще ми стане съветник.

Хората опитали всичко, но поясът бил твърде къс, за да покрие цялото тяло. Когато го дръпнели нагоре, краката оставали открити, щом го дръпнели надолу, показвала се главата.

Акбар извикал Бирбал и го накарал да направи същото. Бирбал погледнал плата и казал на Акбар:
– Ваше Величество, моля да присвиете краката си.

Императорът направил каквото му било казано. Бирбал прострял пояса и този път покрил Акбар от главата до петите.

Благородниците се извинили на Акбар и Бирбал и никога повече не пожелали поста на Бирбал.

КРЕДИТ: „Akbar’s challenge“, ПРЕВОД: Л.Петкова – ©prikazki.eu 2022;

prikazki.eu