Битови приказки

Само един въпрос

Препоръчва се за възраст над 5 год.


Един прочут учен
пристигнал в императорския двор на Акбар. Гостът обявил, че е най-умният човек на света и няма друг като него. После се обърнал към раджа Бирбал и го предизвикал да отговори на неговите въпроси, ако иска да докаже, че е по-умен.
– Какво предпочиташ – да ти задам сто лесни въпроса или само един труден? – попитал ученият с надменен глас.

„Акбар усетил, че ученият иска да се подиграе с Бирбал.“

Акбар усетил, че гостът иска да се подиграе с Бирбал. Но везирът отвърнал с твърд тон:
– Задай ми само един труден въпрос.
– Добре. Кажи ми кое е дошло първо – кокошката или яйцето? – попитал ученият с победоносен глас.
– Кокошката – отвърнал Бирбал.
– Откъде знаеш? – попитал с подигравка ученият.
– Разбрахме се, че имаш право да зададеш само един въпрос и вече го направи – отвърнал с усмивка Бирбал.

Поука:

С ум се решава и най-трудната загадка.

КРЕДИТ: „Only one question“, ПРЕВОД: Л.Петкова – ©prikazki.eu 2022;

prikazki.eu