Битови приказки

Бирбал отрича хорските приказки

Препоръчва се за възраст над 5 год.

Веднъж един човек срещнал прочутия царски съветник Бирбал на улицата, поздравил го учтиво и казал:
– Почитаеми съветнико, вървях цели пет часа пеша, само и само да Ви срещна. По пътя хората приказваха, че сте най-щедрият човек на света.

Бирбал си помислил: „Този се кани да ми иска пари.“ Затова попитал:
– Ти по същия път ли ще се върнеш?
– Да – отвърнал мъжът.
– Ще те помоля тогава за една услуга.
– Разбира се, каквото пожелаете! – възкликнал човекът.
– Моля те, отричай по обратния път тези приказки за моята щедрост – казал Бирбал и си тръгнал.

КРЕДИТ: „Birbal Denies A Rumor“, ПРЕВОД: Л.Петкова – ©prikazki.eu 2022;

prikazki.eu