Битови приказки

Бирбал и стоте жълтици

Препоръчва се за възраст над 5 год.
2мин
чете се за

Никой не можел да съперничи по мъдрост и находчивост на съветника Бирбал. Ала неговият девер му завидял, отишъл при императора и помолил да заеме поста на Бирбал, като обещал, че ще покаже колко по-умен и по-успешен е от него. Преди императорът да вземе решение, Бирбал научил това, сам напуснал поста си и заминал.

Неговият девер заел поста, но Акбар решил да го изпита и казал:
– Вземи тези сто жълтици. Изхарчи ги така, че да получа сто на този свят, сто на оня свят и още сто ни тука, ни там.

Новият съветник решил, че тази заповед е безнадеждна за изпълнение. Ден и нощ се чудел и умувал как да се измъкне от заплетената ситуация. От напъване едва не полудял. Накрая, по съвет на жена си потърсил помощ от Бирбал. Раджата погладил брадата си казал:
– Донеси жълтиците. С другото ще се оправя.

На другия ден Бирбал тръгнал из града с торбата жълтици. Скоро видял един богат търговец, който празнувал сватбата на сина си. С почтителен поклон Бирбал му подал торбата с жълтици и рекъл:
– Император Акбар ти изпраща своята благословия и добри пожелания по случай сватбата на сина ти. Моля те, приеми подаръка, който ти праща.

От тази тъй неочаквана чест търговецът останал смаян и поласкан. В замяна обсипал с почести Бирбал, а за императора изпратил една торба с три пъти повече жълтици.

На следващия ден Бирбал отишъл в квартала на бедняците. Купил за сто жълтици дрехи и храна и в името на императора ги раздал на хората.

Когато се върнал в града, вдигнал всенародно празненство с музика и танци, за което платил сто жълтици.

На следващия ден Бирбал се явил в тронната зала на Акбар и обявил, че е направил каквото императорът е поискал да свърши неговия девер. Императорът пожелал да научи какво е сторил. И ето какво отвърнал Бирбал:
– Парите, който дадох на търговеца, получихте обратно още сега на този свят. Парите, с които купих храна и дрехи за бедняците, ще получите на оня свят. Парите, които дадох на певците и музикантите няма да получите ни тука, ни там.

Деверът на Акбар разбрал, че е сбъркал и сам отстъпил поста, а Бирбал отново станал съветник.

Парите, които изхарчиш за приятели, ще ти се върнат по един или друг начин. Парите, които дадеш за добри дела, ще ти се върнат като Божия благословия. А от парите, които изхарчиш за забава, няма да остане и следа. Затова, ако не много, то поне малко помисли как да използваш парите си.

КРЕДИТ: „Birbal & A Hundred Coins“, ПРЕВОД: Л.Петкова – ©prikazki.eu 2022;

prikazki.eu