Битови приказки

Въображението на Бирбал

Препоръчва се за възраст над 5 год.

Веднъж императорът Акбар наредил на своя съветник:
– Бирбал, до една седмица искам да ми нарисуваш картина.
Заповедта озадачила Бирбал.
– Господарю, аз съм съветник. Как да нарисувам картина?
– Май търсиш как да се измъкнеш? – ядосал се Акбар. – Давам ти седмица да нарисуваш проникновена картина с богато въображение, иначе ще те обесят – наредил той.

На Бирбал му хрумнала една идея. Седмица по-късно той пристигнал в имперския двора с картина, увита в платно.

Когато я развил, Акбар видял нарисувани само гола земя и небе.
– Какво е това? – попитал смаян императорът.
– Ваше Величество, това е проникновената картината, която нарисувах. Както можете да видите, тя показва крава, която пасе трева.
– Ами къде са кравата и тревата? – раздразнено попитал Акбар.
– Тревата я изяде кравата.
– Ами кравата къде е?
Джаха-пана, щом една крава опасе всичката трева, какво да прави на голата земя? Затова се върна в обора.

КРЕДИТ: „Birbal’s imagination“, ПРЕВОД: Л.Петкова – ©prikazki.eu 2022;

prikazki.eu