Битови приказки

Бирбал спасява градинаря

Препоръчва се за възраст над 5 год.
1мин
чете се за

Веднъж, докато се разхождал в градината си, император Акбар се спънал в един камък и много се смутил, задето паднал на земята пред очите на слугите и пазачите си. Наредил да хвърлят градинаря в тъмницата заради недоглеждането му.

Бирбал, именитият съветник, научил за произшествието, отишъл при градинаря в затвора и прошепнал нещо на ухото му.

На следващия ден попитали какво е последното желание на градинаря, преди да го погубят. Той отвърнал, че иска да види императора. Желанието му било изпълнено. Когато влязъл в залата, той тръгнал към императора и го плеснал по крака.
– Що за глупост е това? – възкликнал ядосан Акбар.
Джаха-пана – намесил се Бирбал, – Царският градинар дълбоко съжалява, че трябва да използвате толкова глупава причина да го обесите и така се излагате на опасност хората да порицаят решението Ви. Затова пожела да ви предостави по-добро основание да го обесите.

Акбар осъзнал грешката си и опростил градинаря.

КРЕДИТ: „Birbal helps the gardener“, ПРЕВОД: Л.Петкова – ©prikazki.eu 2022;

prikazki.eu