Битови приказки

Знатният просяк

Препоръчва се за възраст над 5 год.

Един ден император Акбар попитал своя съветник Бирбал:
– Възможно ли е един човек да бъде едновременно знатен и същевременно от най-нисш произход?
Бирбал отговорил:
– Да, Джаха-пана!
Тогава Акбар поискал да му доведе един такъв човек.

Бирбал излязал и скоро се върнал с един просяк. Представил го на императора и казал:
– Този Ваш поданик стои на най-ниското стъпало измежду всчки в империята, Джаха-пана.
– Сигурно си прав – отвърнал Акбар, – но не виждам защо е най-знатният?
– Днес Вашият най-нисш поданик бе удостоен с честта да се срещне с Вас, най-великият от всички моголски владетели. Това го прави най-знатният всред всички просяци, Джаха-пана!

Императорът останал тъй доволен от отговора на Бирбал, че щедро възнаградил просяка.

КРЕДИТ: „The Noble Beggar“, ПРЕВОД: Л.Петкова – ©prikazki.eu 2022;

prikazki.eu