Битови приказки

Предизвикателството на Акбар

Препоръчва се за възраст над 5 год.

Веднъж великият император Акбар решил да изпита ума на своите съветници. Начертал една линия на пода, изправил се и рекъл:
– Искам да скъсите тази линия, без да изтривате нищо от нея!

Един след друг всички опитали да намерят решение, но никой не успял.

Ето че дошъл реда на Бирбал. Той се обърнал към великия владетел и кротко помолил:
– Ваше Величество, ще ми дадете ли тебешира, с който начертахте линията.
Императорът останал изненадан от молбата и с недоумение го подал.

С дълбок поклон Бирбал поел тебешира, навел се и начертал до първата линия втора, малко по-дълга от тази на императора.

Линията на Акбар се оказала по-къса, без да я докоснат.

За сетен път всички в царския двор се удивили от съобразителния ум на Бирбал.

ПРЕРАЗКАЗА: Л.Петкова – ©prikazki.eu 2022;

prikazki.eu