Битови приказки

Гърне с ум и разум

Препоръчва се за възраст над 5 год.
1мин
чете се за

Веднъж избухнал спор между император Акбар и съветникът му Бирбал. В яда си владетелят изгонил раджата от страната. Бирбал се подчинил и заминал. Дните се проточили в седмици, седмиците в месеци.

Акбар разбрал, че е сбъркал – Бирбал все повече му липсвал. Накарал пазачите да го потърсят в дома му и при роднините му, ала от него нямало и следа.

Тогава императорът измислил план. Разпратил вест из цялата империя – до три месеца всяко село да му изпрати по едно гърне с ум и разум. Ако не успеят – да го напълнят със скъпоценни камъни.

Старейшината на едно село свикал своя съвет да обсъдят откъде бедните селяни да намерят скъпоценни камъни.

Бирбал, който се криел в същото село, ги посъветвал:
– Ще ви дам гърне, пълно с ум и разум.

Старейшината решил да му се довери. Бирбал взел едно голямо гърне и с него захлупил малка диня, без да я откъсва от милината. За три месеца динята пораснала и изпълнила отвътре гърнето. Тогава я откъснал от корена и я изпратил на Акбар с бележка:

„Извади ума и разума, без да го режеш или да чупиш гърнето.“

Акбар разбрал, че гърнето е дошло от Бирбал и отишъл сам в селото, за да доведе незаменимия си съветник.

Мисли здраво и ще намериш решение на всяко изпитание.

КРЕДИТ: „The pot of wit“, ПРЕВОД: Л.Петкова – ©prikazki.eu 2022;

prikazki.eu