Битови приказки

Плъховете ядат ли желязо?приказка от Панчатантра

Препоръчва се за възраст над 5 год.
3мин
чете се за

Живял някога един младеж, син на търговец, който искал да успее в живота. Ала търговията не му вървяла и скоро изгубил цялото си състояние. Единственото, което можел да направи, било да замине надалече и да опита късмета си отново.

Пари не му останали, но в наследство от дедите си имал скъпо струваща везна, която заложил при друг търговец, за да получи пари за пътуването. За няколко месеца младежът обиколил нашир и длъж страната, работил неуморно и успял. Спечелил достатъчно и решил да се върне в родния си край.

Щом пристигнал, отишъл при търговеца да откупи везната, но той казал:
– Толкова се радвам, че се върна! За беда везната ти я изядоха плъховете. Страшна напаст са станали тези гадини. Вече ядат всичко – даже желязо!
Тези думи ядосали младежа, защото добре знаел, че това е невъзможно. И макар че прозрял измамата, отвърнал:
– Ех! Какво да се прави, щом плъховете са виновни! Добре, че ми каза.
После се огледал и възкликнал:
– Ха! Това хубаво момче да не е синът ти? Ще ми помогне ли за багажа да го наглежда, докато се изкъпя в реката?
Търговецът се съгласил и извикал на момчето:
– Сине, това е твоят чичо. Придружи го до реката и пази багажа му, докато се окъпе.

И така, двамата поели към реката. Младежът се изкъпал и завел момчето в една пещера. Там го скрил и затулил входа с голям камък, за да не избяга. После се върнал при търговеца.

Щом го видял, той попитал:
– Къде е момчето ми? Защо си сам?
– Много съжалявам. Докато се къпех, синът ти седеше на брега. Пред очите ми едно фламинго се спусна надолу, грабна момчето и отлетя надалече. Нищо не можах да направя!
При нелепите му думи, търговецът викнал ядосано:
– Лъжец! Не може фламинго да отнесе толкова голямо момче. Ще се оплача на старейшините в селото.

Изправили се двамата пред съвета и търговецът заговорил:
– Този нечестивец отвлече сина ми.
– Какви ги вършиш? Как не те е срам! Върни сина му веднага! – извикал съдията.
Но младежът не се стреснал и отвърнал:
– Нищо не можах да направя. Едно фламинго грабна момчето и го отнесе в  небето!
Щом чули това, старейшините се ядосали:
– Как може фламинго да отнесе голямо момче! Ти си лъжец!
Синът на търговеца отвърнал:
– Почитаеми господа! В град, където плъховете ядат желязо, защо да не може фламинго да отвлече голямо момче?
Старейшините се смаяли:
– Къде плъховете ядат желязо? Какво искаш да кажеш?
Тогава младежът разказал едно по едно всичко и обяснил, че скрил момчето, за да принуди баща му да върне везната.

Старейшините поклатили глава и наредили на измамника веднага да върне везната и да прибере сина си.

Поука:

„Не причинявай злини, но ако някой те мами, единственото, което ти остава е да му отвърнеш по същия начин.“

КРЕДИТ: „Did Rat Ate the Iron?“; ПРЕВОД: Л.Петкова – ©prikazki.eu 2022;

ЛЮБОПИТНО: Тази поучителна история е преразказана от Л.Н.Толстой и за пръв път се публикува в сп.„Пчелица“ през 1930 г. под името „Двамата търговци“;

prikazki.eu