Басни & Истории за животни

Гаргата и делватаприказка от Панчатантра

Препоръчва се за възраст над 5 год.

Имало едно време една гарга, която живеела в джунглата. Веднъж, по време на суша, тя литнала да търси вода, защото била много жадна, а вода нямало никъде.

Най-сетне долетяла до някакво село и пред една къща забелязала делва с малко вода. Опитала да отпие, но нивото на водата било твърде ниско и не могла да я достигне.

Замислила се какво да направи и ето какво сътворила.

Огледала се – наоколо имало само дребни камъчета. Клъвнала едно и го пуснала в делвата. Водата мъничко се надигнала. С човка започнала да събира камъчета и да ги пуска вътре.

Скоро водата се надигнала достатъчно, умната гарга се напила до насита и отлетяла нанякъде.

КРЕДИТ: „The Crow And The Clay Pot“, Приказка от Панчатантра; ПРЕВОД: Л.Петкова – ©prikazki.eu 2022; КОРИЦА: неизв. автор;

БЕЛЕЖКА: Много подобна история ни разказва и Езоп в една от своите басни.

prikazki.eu