Басни & Истории за животни

Говорящата пещераприказка от Панчатантра

Препоръчва се за възраст над 5 год.
2мин
чете се за

Могъщ и страшен лъв царувал в необятната джунгла. Веднъж той излязъл на лов, но колкото и да обикалял, не намерил нищо за обяд. По залез слънце, изтощен и гладен, царят на животните решил да се прибира.

По пътя към дома видял една пещера и си рекъл: „Тук със сигурност живее някой. Толкова уютна пещера не може да е празна. Който се е нанесъл, ще се върне довечера. Ще се скрия вътре и вечерята ми сама ще се сервира.“

Там живеел един чакал, който пристигнал малко след лъва. Пред входа той забелязал лъвските следи, които водели навътре, но не намерил стъпки да излизат, та си рекъл:
„Ако вътре има лъв, вляза ли, ще съм мъртъв. Но как да съм сигурен? Пък и защо да спя навън, ако вътре няма никой!? Трябва да разбера дали пещерата е празна.“

Чакалът измислил план – застанал пред входа на пещерата и се провикнал:
– Здравей, пещеричке! Здравей, пещеричке! Може ли да вляза?
Изчакал няколко минути в пълна тишина и пак извикал:
– Добър вечер, пещеричке! Забрави ли какво сме се разбрали? Преди да вляза, трябва да ме поздравиш. Защо мълчиш? Ако не ми отговориш, нощес ще спя другаде.

Когато чул това, лъвът си помислил: „Пещерата трябва да отвърне на чакала, но сега мълчи заради мене. Вместо нея трябва аз да го поканя, иначе вечерята ми ще избяга.“ И отговорил отвътре:
– Добре дошъл, чакале, можеш да влезеш. Тук е безопасно.
Заради ехото в пещерата, отговорът прозвучал още по-страховито. В миг чакалът разбрал, че звярът е вътре, плюл си на петите и се спасил от сигурна смърт.

Мъдрите казват:

Използвай хитрост, за да се опазиш.

КРЕДИТ: „The Cave that Talked“, Приказка от Панчатантра; ПРЕВОД: Л.Петкова – ©prikazki.eu 2022; КОРИЦА: неизв. автор;

prikazki.eu