Басни & Истории за животни

Кобрата и двете гаргиприказка от Панчатантра

Препоръчва се за възраст над 5 год.
2мин
чете се за

Две гарги свили гнездо на един огромен баобаб. Ала в хралупа на същото дърво се настанила една черна кобра. Всеки път когато женската снасяла яйца, кобрата допълзявала до гнездото и ги изяждала. Горките съпрузи нищо не можели да направят, за да ги спасят.

Един ден двете птици отишли за съвет при чакала, който живеел наблизо. Те разказали всичко и със сълзи на очи казали накрая:
– Приятелю, вече е опасно да живеем тук. Научи ни какво да направим.
Чакалът отвърнал:
– Не се предавайте. С ум и разум дори най-могъщите врагове могат да бъдат победени.
Щом чули това, гаргите се примолили:
– Моля те, научи ни как да победим тази зла кобра.
И ето какъв план измислил чакалът:
– Отидете до столицата на близкото царство. Изберете дома на някой богат и безгрижен човек и се огледайте за някоя скъпоценност, която се търкаля из двора. Намерите ли нещо, грабнете го, когато слугите ви наблюдават и хвръквайте към вашето дърво. Не забравяйте, трябва да летите бавно, за да могат слугите да тичат след вас. Щом пристигнете, хвърлете каквото носите пред хралупата на кобрата. Когато слугите пристигнат, ще видят змията и ще я убият.

Гаргите харесали съвета и веднага полетели към града. Пообиколили и женската гарга забелязала перлена огърлица на брега на едно езерце, където пазели царските слуги.

Тя се спуснала в миг, грабнала с клюн голямата огърлица и закръжила над двора. Щом царските слуги я забелязали, нарамили тояги и хукнали след нея, а тя полетяла бавно към дома. Точно по плана гаргата хвърлила огърлицата пред хралупата, където спяла черната кобра и кацнала на един клон, та да я видят слугите.

Когато пристигнали, кобрата изпълзяла от дупката да разбере какъв е този шум и се озовала право пред слугите. Тя разперила качулка, но хората я нападнали с тояги и камъни, за да спасят огърлицата.

Убили злата кобра и си върнали перлите. А гаргите се отървали от кобрата и заживели щастливо.

Мъдрите казват:

Дори най-могъщият враг може да се победи с хитрост и измама.

КРЕДИТ: „The Cobra and the Crows“, Приказка от Панчатантра; ПРЕВОД: Л.Петкова – ©prikazki.eu 2022;

prikazki.eu