Митове & Легенди

Сънят на фараона

Препоръчва се за възраст над 9 год.
2мин
чете се за

Веднъж великият фараон на Египет сънувал странен сън. Седял сам на брега на река Нил. От водата излезли седем охранени крави и опасли тревата наоколо. След тях дошли седем мършави крави, само кожа и кости, и изяли дебелите крави.

Сутринта фараонът дълго се чудел какво означава този необичаен сън. Сигурен бил, че нещо се крие в него, защото сънища като този предсказват по някакъв начин бъдещето.

„И мършавите крави погълнали дебелите…“

Владетелят заповядал да се сберат всички магьосници в царството и да разтълкуват съня му. Макар да били много мъдри, ни един не успял да разбере какво означава странния сън.

Фараонът седнал на своя трон и се замислил дълбоко. Бил сигурен, че някакво зло заплашва Египет. Един слуга го видял и попитал:
– Господарю, изглеждате много замислен и тъжен. Може ли с нещо да Ви помогна?
– Сънувах странен сън и никой не успя да го разтълкува – отвърнал фараонът. – Страхувам се, че е надвиснала беда над земите ни.
Тогава слугата отвърнал:
– Познавам един евреин, който се казва Йосиф. Той е мъдрец и сигурно ще разтълкува съня Ви.
– Доведи този Йосиф при мен – казал фараонът.

Скоро мъдрият евреин пристигнал в тронната зала и фараонът казал:
– Ще ти дам каквото поискаш, ако разтълкуваш съня ми. Видях седем охранени крави да излизат от Нил. След тях от реката дойдоха седем мършави крави и изядоха дебелите. Какво означава това?
Йосиф пристъпил напред и казал:
– Бог е пратил този сън, за да се погрижите за египетския народ. Седемте дебели крави са седем по ред плодородни години с предостатъчно храна. Седемте мършави крави са седем поредни години с много слаба реколта. Страшен глас заплашва народа на Египет. Мнозина ще измрат, защото храната няма да достига. Това означава съня.

„Как да помогна на хората? – попитал фараонът“

Замислен дълбоко, фараонът дълго време запазил мълчание. После се обърнал към мъдреца и попитал:
– Как да помогна на  хората?
Йосиф отвърнал:
– Съберете достатъчно зърно през плодородните години и го затворете в големи каменни сгради. Когато настъпи гладът, ще има храна за хората.

И така е записано в Библията:

И рече фараонът на Йосифа: […] няма никой толкова умен и мъдър, колкото си ти. Ти ще бъдеш над дома ми и целият ми народ ще слуша твоите думи.

(Битие 41:39-40, Св.Синод на Българската църква 1992)

През плодородните години Йосиф и слугите на фараона купували зърно и го прибирали в големи каменни сгради.

Всичко станало както Йосиф предрекъл. След седем благодатни години настъпил гладът. Нил не се разлял достатъчно и много ниви останали ненаторени, затова и малко родили.

Но народът на Египет оцелял, защото слугите на фараона раздавали зърно. След седем години река Нил придошла както преди, наторила земята и реколтата отново била от богата по-богата.

ПРЕРАЗКАЗ по „The Pharaoh’s Dream“, E.W.Dolch от Лорета Петкова ©prikazki.eu 2022, ИЛЮСТРАЦИИ: Gordon Laite;

prikazki.eu