Митове & Легенди

До Бехтен и обратно

Препоръчва се за възраст над 9 год.
3мин
чете се за

Живял някога един могъщ фараон. Съседните държави му плащали данъци, а той се грижел всички народи да живеят в мир.

Веднъж фараонът решил да обиколи съседните царства и да се срещне с царете им. Пътуването продължило дълги месеци. Хора се стичали от всички страни да видят фараона и внушителната му процесия. Множество царедворци в разкошни премени препускали с колесници. Следвали ги конници, яхнали прекрасни коне. Фараонът седял на своя трон, а на главата си носел сияйната корона на Горен и Долен Египет. Неговите слуги носели трона на раменете си.

Един ден царствената процесия пристигнала в царство Бехтен. Пръв пред фараона се изправил царят, който бил много стар.
– Стари приятелю – поздравил го фараонът, – радвам се да те видя. Искам да ме посетиш в палата ми.
– Твърде стар съм да пътувам – отвърнал царят, – но днес за Вас донесох най-голямото си богатство – и след тези думи той посочил най-голямата си дъщеря.
Девойката била невиждана красавица, която някой някога бил виждал.
– Тя ще бъде моя царица – рекъл фараонът.
Той хванал за ръка прекрасната принцеса и я настанил да седне до него. После вдигнали пищни тържества с песни и танци, които продължили много дни.

Фараонът и принцесата заминали за Египет. Двамата много се обичали и заживели честито и щастливо.

Точно след една година и един ден на гости на царицата пристигнал брат ѝ.
– Как е татко? Добре ли е? – попитала сестрата.
– Да – отвърнал принцът. – Макар, че е много стар, той е добре. Но сестра ни е тежко болна. Жреците в египетските храмове са мъдри и вещи лечители. Ще се съгласи ли фараонът да изпрати един от тях при сестра ни, за да я излекува?

Царицата отишла при фараона и му разказала за болестта на сестра си, а той наредил най-умелият жрец да замине за Бехтен.

Точно след една година и един ден мъдрият жрец се завърнал в Египет и се срещнал с царицата.
– Ваше Величество, сестра Ви е тежко болна. В нея се е вселил зъл дух и аз съм безсилен да го изгоня. Дойдох да се да допитам до Бога на храма как да постъпя.

Царицата отишла при съпруга си и помолила:
– Господарю мой, нека идем и се помолим в храма на Бога за изцелението на сестра ми.
Двамата отишли в храма, помолили се и попитали Бога дали иска да иде в Бехтен, за да помогне на принцесата. Богът кимнал с глава и фараонът наредил златната статуя да бъде отнесена в Бехтен. Множество жреци и войници тръгнали с нея.

Щом пристигнали, поставили статуята в стаята на болната принцеса и всички излезли. Когато се върнали, девойката спяла спокойно. Най-сетне злият дух я бил напуснал.

Една година и един ден хората благодарили и възхвалявали бога. Накрая пожелали да задържи чудотворната статуя.

Но ето че една нощ на принца се присънил сън. В съня си той се молел на златната статуя. Пред очите му тя се превърнала в птица и отлетяла надалеч.

Сутринта принцът отишъл при баща си и казал:
– Злите сили напуснаха сестра ми и тя отново е добре. Сънувах как богът ми казва, че е останал тук твърде дълго.
– Трябва да върнем статуята в Египет – съгласил се царят на Бехтен.
Жреците и войниците потеглили към Египет и отнесли златната статуя в нейния храм.

Там се вдигнал пищен празник. Хората се радвали, че чудотворната статуя отново се върнала в Египет.

ПРЕРАЗКАЗ по „The journey to Bekhten“ и „The Peasant and the Pharaoh“, E.W.Dolch от Лорета Петкова ©prikazki.eu 2022, ИЛЮСТРАЦИИ: Gordon Laite;

prikazki.eu