Митове & Легенди

Тайното име на Ра

Препоръчва се за възраст над 9 год.
3мин
чете се за

Ра е богът на слънцето, който ден след ден плава по небето в своята Лодка на Милион Години, гледа отвисоко всички земни същества и им праща благодат. Понякога той слиза на земята, за да види как живеят хората.

Когато Ра се появил на този свят, получил тайно име, преизпълнено с магия – най-могъщата на този свят. Но никой не знаел това име.

Живяла някога в Египет една невиждана красавица на име Изида, която била велика магьосница. Всеки ден тя виждала как Ра, богът слънце, прекосява небето и веднъж си казала: „Аз умея много магии, но ако знаех тайното име на Ра, щях да владея най-могъщите магии на света. Трябва да измисля как да го узная.“

Ден след ден тя наблюдавала как Ра плава по небето и забелязала, че понякога на земята пада вода от устата му. Взела малко пръст, разкаляна от тази вода, и направила фигурка на змия. После изрекла вълшебно заклинание и змията оживяла.

Изида занесла вълшебното същество там, където слизал Ра, за да се разхожда по земята. Следващия път, когато той пристигнал, змията го ухапала и той тежко се разболял.

Измъчен от болестта, богът слънце помолил всички богове:
– Аз съм много болен. Пламтя в жарък огън, после ме сковава ужасяващ мраз. Не мога сам да се пречистя от тази отрова, защото това, което ме ухапа, не е създадено от мен.

Боговете опитали да му помогнат, но също не успели и затова призовали всички създания от небето и земята, които владеят магии:
– Елате всички при Лодката на Милион Години. Елате и помогнете на Ра, богът слънце, защото е тежко болен.

Всички магьосници на небето и земята се стекли при Лодката на Милион Години, но никой не успял да изгони отровата от Ра. Там била и Изида. Тя приближила Ра и му казала:
– Ухапала те е змия. В теб има отрова, която те гори като огън. Кажи ми тайното си име и тогава, с помощта на неговата магия, ще те излекувам.
– Аз съм онзи, който сътвори небето и земята – отвърнал Ра. – Очите ми даряват светлина на земята. Словата ми довеждат водите на Нил в Египет. Няма по-могъщ от мен, бога слънце Ра.
– Каза ми кой си, но премълча тайното си име – отвърнала Изида. – Кажи ми го и с помощта на неговата магия ще те излекувам.
Ра не искал някой да узнае тайното му име, но бил много болен. Затова отвърнал на Изида:
– Ще ти го кажа, но трябва да ме излекуваш.

Изида и Ра се отдалечили от останалите, за да не чуе никой друг божествените думи.
– Ти си мила и добра – започнал Ра – и няма да причиниш злини с магията, която ще научиш, но не казвай тайното ми име на никой.

„Щом Изида научила тайното име, създала магично заклинание, което излекувало Ра.“

Щом Изида научила тайното име, създала магично заклинание. Дотогава нямало толкова могъща магия! Отровата напуснала Ра, той оздравял и завършил пътешествието по небето с Лодката си на Милион Години.

Изида никога не казала тайното име на Ра и се превърнала в богиня.

Можеш да прочетеш още една интересна история за нейния живот на земята.

ПРЕРАЗКАЗ по „The secret name of Ra“ и „The Peasant and the Pharaoh“, E.W.Dolch от Лорета Петкова ©prikazki.eu 2022, ИЛЮСТРАЦИИ: Gordon Laite;

prikazki.eu