Митове & Легенди

Приказка за Нил

Препоръчва се за възраст над 9 год.
2мин
чете се за

Земята на Египет е подарък от Нил. Без реката там щеше да бъде гола безлюдна пустиня. Всяка година, когато снегът се стопи в планините, водата се втурва надолу, влачи със себе си пясък и кал и се влива в Нил. Тези кални води се разливат в полето.

Коритото на реката се разширява с километри. Когато водите отново се върнат в леглото си, оставят плодородна кал по нивите край реката.

Хапи е богът, който всяка година разлива Нил. В негова чест и прослава се издигнали множество храмове, хората носели дарове и се молели за плодородие. Щом водите на Нил започвали да прииждат, в цялата страна се вдигали пищни тържества. Хората молели Нил да натори земята, защото в Египет храната зависи от това.

В онези времена никой не знаел откъде идва Нил. Хората вярвали, че великият бог Хнум живее в пещера на остров Елефантина в реката и всяка година той разтваря вратите на пещерата си и водите на Нил се втурват навън. Затова на този речен остров хората издигнали прекрасен храм. Жреци се грижели за него, а хората принасяли дарове и се молели на Хнум.

Минали години. Жреците остарели и измрели, но на тяхно място не пристигнали нови. На следващата година водите на Нил не се разлели и реколтата била съвсем слаба. Седем години поред Нил престанал да се разлива. Множество египтяни загинали, защото в страната настъпил страшен глад.

Фараонът се качил на своята лодка и потеглил към Елефантина. Там запитал управителя на града:
– Кажи ми, знаеш ли къде да намеря бога на Нил? Народът умира от глад. Трябва да го помоля да спаси хората.

Управителят завел фараона до храма на Хнум. Сградата била в руини – нямало кой да възпее бога, нито кой да му поднесе дарове.

Фараонът се натъжил. Той от все сърце се помолил, сам поднесъл своите богати дарове и обещал да съгради отново красивия храм. И ето – Хнум заговорил на фараона:
– Аз съм Хнум, бащата на всички. Хапи ще надигне водите на Нил и ще покрие с плодородна почва нивите. Народът ще има храна. Гладът ще изчезне от земята на Египет.

Както богът предрекъл, Нил разлял своите плодородни води. Фараонът съградил отново храма, където ден и нощ жреците славели Хнум, бащата на всички, и Хапи, бога на Нил.

ПРЕРАЗКАЗАНА по „The story of the Nile“, E.W.Dolch от Лорета Петкова ©prikazki.eu 2022, ИЛЮСТРАЦИИ: Gordon Laite;

prikazki.eu