Вълшебни приказки

Питида

Препоръчва се за възраст над 3 год.
2мин
чете се за

Имало едно време една майка, която имала дъщеричка на име Питида. Веднъж майката казала:
– Питида, подреди си стаята.
– Дай ми първо сладкиш.
– Не мога – отказала майката и като видяла, че момиченцето няма да си подреди стаята, рекла на тоягата:
– Тояжке, натупай Питида, защото не иска да си подреди стаята.
– Не мога – отказала тоягата.
– Огънче, запали тоягата, която не ще да натупа Питида, защото не иска да си подреди стаята.
– Не мога – отказал огънят.
– Водичке, залей огъня, който не ще да опари тоягата, която не ще да натупа Питида, защото не иска да си подреди стаята.
– Не мога – отказала водата.
– Кравичке, изпий водата, която не ще да угаси огъня, който не ще да опари тоягата, която не ще да натупа Питида, защото не иска да си подреди стаята.
– Не мога – отказала кравата.
– Въженце, вържи кравата, която не ще да изпие водата, която не ще да угаси огъня, който не ще да опари тоягата, която не ще да натупа Питида, защото не иска да си подреди стаята.
– Не мога – отказало въжето.
– Мишленце, прегризи въжето, което не ще да върже кравата, която не ще да изпие водата, която не ще да залее огъня, който не ще да опари тоягата, която не ще да натупа Питида, защото не иска да си подреди стаята.
– Не мога – отказало то.
– Коте, хвани мишлето!

Котката подгонила мишлето и то загризало въжето, въжето скочило да върже кравата и тя разляла водата, водата плиснала огъня и той опарил тоягата, тоягата подгонила Питида и тя си подредила стаята, а майката хукнала да донесе сладкиш на Питида.

КРЕДИТ: „Pitidda“, Italian Popular Tales, 1885 – Thomas Frederick Crane, A. ИЗТОЧНИК:Сицилианска приказка, автор: Giuseppe Pitrè; ПРЕВОД & ПРЕРАБОТКА: Лорета Петкова, – ©prikazki.eu 2022;

prikazki.eu