Басни & Истории за животни

Петелът

Препоръчва се за възраст над 3 год.
2мин
чете се за

Имало едно време един петел, който обичал да хвъчи насам-натам. Веднъж той кацнал на едно дърво и там намерил писмо. Отворил плика и прочел:
„Господин Петльо…“ – лично папата го канел на гости в Рим.

Петелът веднага тръгнал натам. Скоро по пътя срещнал кокошката:

– Драги Петльо, накъде си се запътил? – попитала тя.
– Кацнах – рекъл той – на едно дърво и намерих писмо, в което пише, че папата ме кани на гости.
– Я виж, приятелю – помолила кокошката, – дали не канят и мен.
– Почакай малко.
Отново отворил писмото и прочел:
„Господин Петльо, Госпожа Кокошка.“
– Ела с мен, мила приятелко, защото в писмото споменават и теб.
– Ах, колко хубаво!

Двамата продължили и скоро срещнали гъската, която попитала:
– Накъде сте се запътили, драги приятели?
– Кацнах – отвърнал петелът – на едно дърво и там намерих писмо, в което пише, че папата ме кани на гости.
– Я провери, драги приятелю – помолила гъската, – дали не канят и мен.
– Почакай малко.
Отново отворил писмото и прочел:
„Господин Петльо, Госпожа Кокошка, Контеса Патеса.“
– Ела, ела, мила приятелко, защото канят и теб.
– Ах, колко хубаво!

Вървели, вървели и срещнали един гъсок, а петелът прочел в писмото:
„Господин Петльо, Госпожа Кокошка, Контеса Патеса, Конт Гъсок.“

После срещнали дребно буболече и видели, че в писмото споменават и него като „малкото слугинче.“ Всички заедно продължили към Рим.

Вървели, вървели и стигнали до една гора. Навлезли дълбоко навътре, но внезапно в далечината забелязали един кръвожаден вълк. Петелът, кокошката, патицата и гъската бързо си изскубали перата и си построили къщички, за да се приютят. Горкото буболече нямало перушина, затова си изкопало дупка в земята и се шмугнало вътре.

Дошъл вълкът, издухал перушинените къщички и погълнал техните стопани.

Решил да изяде така и буболечето. Поел дълбоко дъх и започнал да духа. Духал, духал и духал. Накрая тъй силно духнал, че издухал обратно петелът, кокошката, патката и гъската живи и здрави.

Ала насред голямото напъване се разнесло силно „Пра-а-ас!“ и злият вълк се пукнал на парчета. Буболечето чуло трясъка и изпълзяло от дупката. Отново се събрали всички и радостно се поздравили.

А после? После пътешествениците се разделили и всеки се върнал обратно в родния си дом. И така, те никога повече не опитали да гостуват на папата в Рим.

КРЕДИТ: „The Cock“, Italian Popular Tales, 1885 – Thomas Frederick Crane, A. M.; ИЗТОЧНИК: Венецианска приказка, (Bernoni, Punt. III. стр.69); ПРЕВОД: Лорета Петкова, – ©prikazki.eu 2022;

prikazki.eu