Басни & Истории за животни

Жадното врабче

Препоръчва се за възраст над 3 год.
2мин
чете се за

Скъпи родители,

Тази древна филипинска приказка е за едно мъничко врабче, което благодарение на ума си успява да получи онова, което желае. Историята представя научния принцип за водоизместимостта. Освен това е забавен урок за броене от едно до пет и учи най-малките как се използват числителните във всекидневните разговори.

Приказката е подходяща за дечица от 3 до 6 години.

Приятно четене!

Имало едно време една чаша, пълна с вода и пет жадни птици. Те се подредили да пият една след друга в редичка – ястребът, носороговата птица, чаплата, голямата пъструшка и врабчето.

Пръв се напил ястребът и водата в чашата намаляла.

Втора пила носороговата птица и водата в чашата още намаляла.

Трета пила чаплата и водата в чашата още намаляла.

Четвърта пила голямата пъструшка и водата в чашата още намаляла.

Пето трябвало да пие врабчето, но водата в чашата толкова намаляла, че останала на дъното.

Врабчето е мъничко.
Човката му е късичка.

Чашата е висока, а водата е почти на дъното.

Как да пие Врабчо вода?

Малкото птиче мисли, мисли… и внезапно радостно изчурулика:
– Ура! Хрумна ми нещо!

Събрал Врабчо пет камъчета.

Пуснал първото камъче и водата в чашата малко се понадигнала.

После пуснал второто камъче и водата в чашата се надигнала още.

После пуснал третото камъче и водата в чашата пак се надигнала.

После пуснал и четвъртото камъче и водата в чашата още повече се надигнала.

Накрая Врабчо пуснал и петото камъче.

Водата стигнала до ръба на чашата и Врабчо се напил до насита.

Ето как умната птичка намерила начин да се напие с вода.

КРЕДИТ: По „A thirsty sparrow“, Victoria Anonuevo; ИЛЮСТРАЦИИ: Jimmy Torres; ПРЕРАЗКАЗ & АДАПТАЦИЯ: Л.Петкова – © prikazki.eu 2023 г.

prikazki.eu