Вълшебни приказки

Дон Храбрицио

Препоръчва се за възраст над 3 год.
2мин
чете се за

Живял някога един човек, който имал дъщеря. Всеки ден тя му носела обяда на полето. Веднъж той рекъл:
– Ще поръся днес по пътя трици. Ти върви по следата и ще ме намериш лесно.

Но един човекоядец минал по пътеката, забелязал триците и си рекъл:
– Това не е случайно.
После събрал триците и ги поръсил по пътя към дома си.

Дъщерята тръгнала по следата да занесе обяда на баща си, но се озовала право пред къщата на човекоядеца. Щом видял младото момиче, той се провикнал:
– Ти ще ми станеш жена!
А тя се разплакала.

Бащата разбрал, че нещо лошо е станало. Върнал се у дома и дълго търсил момичето, ала никъде не го намерил. Покрусен от мъка, той помолил Бог да му дари син или дъщеря.

След една година се родило момченце и той го нарекъл Дон Храбрицио. Когато детето навършило три дни, проговорило и казало:
– Ушихте ли ми наметало? Дайте ми бързо едно кученце и наметалото, защото трябва да намеря сестра си.
И момченцето тръгнало да търси сестра си.

Скоро излязло на полето. Там видяло огромно стадо и попитало пастира:
– На кого са тези крави?
А той отвърнал:
– Всички са на човекоядеца, който не се плаши ни от Бога, ни от дявола. Страх го е единствено от Дон Храбрицио. Когато навърши три дни, той ще се стегне за път, ще нахрани кучето си и ще му каже: „Кученце, хапни си, но недей да лаеш, защото ни очаква важна работа за вършене.“

Малко по-нататък момченцето видяло стадо овце. То попитало овчаря: „На кого са тези овце?“ и получило същия отговор както от говедаря.

Скоро се озовало пред дома на човекоядеца и потропало на вратата. Сестра му отворила и видяла пред себе си едно малко момченце.
– Кого търсиш? – попитала тя.
– Дошъл съм при тебе. Аз съм твой брат и ще те заведа при мама.

Човекоядецът дочул, че Дон Храбрицио е пристигнал и хукнал по стълбите нагоре.

Дон Храбрицио попитал сестра си:
– Къде е човекоядецът?
– Избяга по стълбите нагоре.
Дон Храбрицио поръчал на кученцето:
– Качвай се нагоре и започвай да лаеш, аз идвам след теб.

Кученцето хукнало с лай нагоре. Храбрицио се качил след него и победил човекоядеца.

После хванал за ръка сестра си и се прибрали у дома при мама с куп пари. И всички заживели честито.

КРЕДИТ: „Don Firriulieddu “, Italian Popular Tales, 1885 – Thomas Frederick Crane, A. M., ИЗТОЧНИК: Сицилианска приказка, Giuseppe Pitrè, No. 130, Don Firriulieddu; ПРЕВОД: Лорета Петкова, – ©prikazki.eu 2022;

prikazki.eu